Rolf Thorsen, adm. direktør i Selvaag Bolig

Hva ser du som dine viktigste oppgaver som leder under en krise?

Forstå hva krisen innebærer for bedrift og ansatte og sørge for planlegging og iverksettelse av adekvate tiltak. Være et samlings- og informasjonspunkt for kunder, ansatte, styre, eiere og omverden. Være synlig og tilgjengelig gjennom krise. Som leder har jeg en viktig oppgave i å bidra til å skape forutsigbarhet. Kriseledelse er et kollektivt ansvar: toppledere, mellomledere og medarbeidere har alle en rolle.

På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

Vi forsøker å drive bedriften så normalt som mulig, hensyntatt eksterne og interne begrensninger på fysisk samarbeid og økt behov for hygiene. I praksis betyr det at alle byggeprosjekter går omtrent som planlagt, utviklingsprosjekter drives frem som før, men med noen utfordringer ift myndighetstilgjengelighet og salg drives så godt det lar seg gjøre, med bruk av bare privatvisninger og stor grad av e-møter. Legge til rette for og oppmuntre til å se på alternative løsninger for å utføre/løse oppgaver (utvikling og innovasjon), for eksempel visninger på Facetime. Ved å dele dette internt og eksternt er vi med på å motivere til å tenke alternative løsninger både for oss selv og for de rundt oss. Dette bidrar til å holde hjulene i gang.