Pål Egeland, adm. direktør i Folksom

Hva ser du som dine viktigste oppgaver som leder under en krise?

Noen stikkord for meg gjennom krisen er; Ivareta menneskene i selskapet og rundt oss, skape trygghet rundt situasjonen og fremstå tydelig i retningslinjer, løsninger og handlinger. Tror det er viktig å bevare roen og få forståelse av situasjonen og konsekvenser for selskapet, samt etablere en tydelig holdning og plan for hvordan vi håndterer krisen, både når det gjelder endrede interne retningslinjer og bistand/bidrag overfor leietakere.

På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

Vi har innført smitteverntiltak i tråd med anbefalinger fra myndighetene på alle eiendommer. Vi har dialog med hver enkelt leietaker om tilpasning og utsettelse av forpliktelser. Vi bestiller tjenester kanskje litt tidligere enn nødvendig fra grunderbedrifter (som vi vet trenger det). Vi arrangerer drive-in kino på en av våre eiendommer for å gjøre noe hyggelig for folk i en traurig tid, samt at det skaper aktivitet for leietakerne våre på eiendommen. Hittil 28 filmvisninger på 3 uker. Over 8000 besøkende.