Otto Christian Groth, direktør i AF Eiendom

Hvordan kom jeg hit?

Skapertrangen har nok alltid stått sterkt for meg, og fra barnsben av har det gjerne vært forbundet med en stor mengde spiker og planker fra en container i gaten. Dette i kombinasjon med interesse for realfag og hvordan verden er skrudd sammen, førte meg raskt inn på ønsket om å bli sivilingeniør. Gjennom studiet på NTNU fikk jeg god kjennskap til AF Gruppen gjennom sommerjobber og synes nettopp det selskapet virket spennende – aller mest fordi det virket som et sted der unge mennesker fikk prøve seg, og så fikk de jo også til store og komplekse prosjekter. Etter endte studier gikk veien til AF Bygg Oslo og rett ut på byggeplass med påfølgende 9 år med forskjellige byggerier. Frustrasjonen av å se muligheter til forbedring som måtte gjøres før entreprenøren gjerne kom inn, har vært en drivkraft mot eiendom som premissgiver for steds- og byutvikling. Årene i eiendom har så langt vist at det jeg så som entreprenør, kun var deler av isfjellet og forbedringspotensialet i verdikjeden er enormt. En viktig drivkraft har hele veien vært ønske om å skape enda bedre bomiljøer og eiendomskonsepter, og ikke minst ha det moro mens man gjør det.

Hvem er mine forbilder som leder?

Jeg har ingen enkeltperson som et tydelig forbilde, men noen egenskaper har jeg alltid satt høyt og som jeg forsøker å strekke meg etter: Alltid jobbe for «vi-et», skape bro mellom høyt og lavt i organisasjonen, fatte beslutninger når det kreves – selv om de kan være feil, og at hvordan man sier noe, kan være vel så viktig som hva man sier. Du skal være ryddig og til å stole på.

Hva gjør jeg som leder for å utvikle talenter i min egen organisasjon?

Hos AF Eiendom skal medarbeidere først og fremst få muligheten til å prøve seg. Vi må gi dem en arena som er deres, ansvar som vokser med appetitten og verdien av at handling er så uendelig mye mer verdt enn ord. Godt støttet av ledere og kolleger som vil dem opp og frem eller sideveis for den saks skyld.  Ved siden av trening i linjen trengs en jevn og god dose med faglig påfyll i bredden av vårt daglige virke.