AF Eiendom

AF Eiendom skaper rammene for gode liv. Vi er en by- og stedsutvikler med mål om å skape attraktive områder tilpasset innbyggernes behov.AF Eiendom er en del av det børsnoterte entreprenør- og industrikonsernet AF Gruppen. AF Gruppen ble etablert i 1985 og skaper verdier og muligheter gjennom prosjektvirksomhet innenfor Bygg, Anlegg, Miljø, Energi, Offshore og Eiendom.

Vi kombinerer langsiktighet og finansielle muskler med solid markedsinnsikt og samfunnsforståelse for å skape gode byer og steder.

AF Eiendom tar hånd om hele utviklingen fra kjøp av tomt frem til salg av boliger og næringsbygg, både på egenhånd og sammen med seriøse partnere.

AF Eiendom
 • Etableringsår: AF Gruppen 1985, AF Eiendom 1997
 • Eiere: AF Gruppen (notert på Oslo Børs)
 • Antall ansatte: 20
 • Eiendomsmasse/portefølje:
 • Bolig: 800 enheter i produksjon, 1700 enheter under utvikling
 • Næring: 2800 BTA i produksjon, 52 000 BTA under utvikling
 • Investeringssegmenter: Bolig, kontor, bygulv
 • Geografisk nedslagsfelt: Oslo og Viken
 • Hovedkontor: Oslo

Kontaktpersoner

 • Direktør AF Eiendom: Otto Christian Groth.
 • Konserndirektør Eiendom i AF Gruppen: Ida Aall Gram.
 • Jobbsøknader: Annette Strøno / annette.strono@afgruppen.no.