Nils Morten Bøhler, konserndirektør i OBOS Eiendom

Hva ser du som dine viktigste oppgaver som leder under en krise?

Det er viktig å beholde roen, ikke handle overilet og forsøke å forstå det store bildet. For en leder er det viktig å være tilstede for organisasjonen, ta vare på de ansatte, ta tydelige avgjørelser og sørge for at virksomheten ikke stopper opp.

På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

Vi er opptatt av å holde virksomheten i gang hva gjelder byggevirksomheten. Dette betyr mye for sysselsettingen i mange ledd. Vi har tro på at forholdene etter hvert skal normaliseres og har soliditet til å tåle en motgang. Vi har bestilt fullføring av kontorprosjektet vårt Oslo K i Freserveien rett før påske for kr 125 mill. slik at det ferdigstilles i 2021 med 30.000 nye kvm kontor. Viktig for oss, men ikke minst for alle som har sin arbeidsplass på byggeplassen. Virkningen av krisen blir større hvis alle nå skulle stoppe byggeprosjekter.

Som en stor aktør innenfor handel og kjøpesentre legger vi stor vekt på disse fortsatt skal være et trygt sted å handle. Dette gjelder for alle kundene, de som driver butikk og de som har ansvar for driften. Det lokalet sentret skal fremstå som trygt og preferert. Vi har derfor iverksatt ekstra renhold, skilting, justert åpningstider og flere andre tiltak. Vi skal også sørge for at butikkene og nærservice overlever, hvilket betyr at også vi som gårdeier må bidra med å ta en del av merkostnadene, bidra med betalingsutsettelser og leiefritak.