Nils Morten Bøhler, konserndirektør i OBOS Eiendom

Hvordan kom jeg hit?

Hvor vi starter karrierene er ofte tilfeldig når vi skal søke den første jobben. Jeg startet i OBOS, først med forvaltning, deretter regnskap, økonomi for å ende opp med eiendom. Det handler om å finne oppgaver en trives med og ikke minst de man jobber sammen med. Det å bli gitt muligheter og være i et selskap som utvikler seg gjør at dette er gøy. Det å jobbe med eiendom og byutvikling er meningsfylt, bygge og realisere gode byområder som skal vare, skape liv mellom husene og gjøre hverdagen for brukerne god.

Hvem er mine forbilder som leder?

Jeg har med meg at man skal gjøre rett og sjel for seg, som et gammelt begrep. Det å gjøre jobben skikkelig, gjøre nytte for seg, være til å stole på. Sånn sett gir jobben og oppgavene vi løser en indre motivasjon. Det å være langsiktig og tålmodig er også en nødvendighet når man holder på med eiendom, det er ikke noe kvikk fiks. Som leder er det også viktig at man genuint er opptatt av mennesker, medarbeiderne, samarbeidspartnerne, kundene, hvordan har de det og hvordan kan du gjøre en forskjell.

Hva gjør jeg som leder for å utvikle talenter i min egen organisasjon?  

Det å gi muligheter, la de prøve seg, ha en delegerende kultur, men samtidig følge opp å veilede slik at de lykkes er momenter for å få det til. Skap arenaer hvor de får prøvd seg og vist seg frem ut over det som ligger i selve stillingen de er ansatt for, det bor mye i de fleste bare de får mulighet til å vise det frem.