Mari Skjærstad, adm. direktør i BoligPartner

Hva ser du som dine viktigste oppgaver som leder under en krise?

En av de viktigste oppgavene å lykkes med som leder, er å skape en felles grunnforståelse i organisasjonen rundt hva vi er til for, hvor vi skal og hvordan vi skal komme oss dit. Vi må omsette strategien til det som for den enkelte ansatte oppleves som en operativ, forståelig og meningsfylt arbeidshverdag. I en normal verden, gjøres dette bevisst og ubevisst gjennom rutiner for enkel og god kommunikasjon, tett oppfølgning og faste rammer og hvor virksomheten for øvrig er innrettet for løpende kulturbygging rundt dette, mellom folk og i møte med folk.

Ikke noe av dette blir mindre viktig i en akutt krisesituasjon hvor koronapandemien nærmest over natten satte hele samfunnet på hodet, hvor ansattes privatliv og jobbhverdag brått blir en helt annen, og hvor de fysiske treffpunktene forsvinner. Men noe blir viktigere enn annet, og måten å samle laget på og tidslinjene for hva som er viktigst – når, må settes på nytt. Hos oss satte vi krisestab med ledergruppa 11. mars og har siden jobbet ekstremt tett som ledergruppe  i erkjennelsen av at ledergruppa som forum har en åpenbar merverdi i en krisesituasjon.

Ved å sette krisestab, reduseres ikke bare risikoen for enkeltmannsroller og nøkkelpersoner i en smittesituasjon, men det er ekstremt mye informasjon som må oppfattes, forstås og etterfølgende formidles ut til alle ansatte likt med fokus på trygg, forutsigbar og samtidig infoflyt. Dette oppnår vi ved tett samarbeid og umiddelbar setting av gode rutiner og struktur på dialog og oppfølgning av de respektive avdelinger og ansatte via digitale verktøy på hjemmekontor. Viktig å få satt de operative rammene for en ny jobbhverdag raskt og likt ut i livet. Tilsvarende viktig med felles overordnet handlingsplan for de respektive aktiviteter som i lys av en «ny verden» må prioriteres først, samt dedikere ansvarlig med frister for oppfølgning, og igjen sikre at løpende informasjon fra de respektive prosjektene flyter ut likt til hele organisasjonen. Fokusområder kort og halvkort sikt opp mot ivaretagelse av ansatte – kunder – leverandører – samarbeidspartnere – styre- bank/finans og rutiner for «normalisert» oppfølgning.

Viktig som overordnet leder å holde hodet kaldt og hjertet varmt, og nettopp også i lys av mangel på fysiske treffpunkter; heller ta en kort teams prat eller telefon for mye enn for lite. Forsøke sikre at energinivået både hos seg selv, i ledergruppa og i det man formidler, ansporer til å holde både motet og aktivitetsnivået oppe dag for dag – uke for uke. Etter hvert i en mer «normalisert» unntakstilstand også søke sette de lengre brillene på og rette blikket mot hva som må gjøres kommende måneder og halvår. Viktig som leder i denne fasen også å erkjenne både for seg selv og alle andre, at man faktisk ikke har alle svar, men søke sette alle spørsmål som løpende dukker opp inn i et system for avklaring og deling etterhvert som svarene kommer.

På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

Vi opprettholder full drift og levering ut til alle våre mange hundre byggeplasser landet rundt, og vi har turt -på tross av korona- også å opprettholde fullt trøkk på markedsaktiviteter, inkludert lansering av flere nye boligprosjekter og ny hytteserie i disse ukene. Vi har iverksatt flere tiltak mot våre forhandlere i forsøk på å sikre bedret likviditet og konkurransekraft i deres lokalmarkeder slik at de også har et ekstra moment til å holde hjulene i gang.   Vi jobber nå løpende mot bank, kommuner og øvrige offentlige støtteordninger i forsøk på å komme i posisjon til prosjekter som sikrer mulighet for omstilling og avdemper risiko for permitteringer og oppsigelser både hos oss og våre underentreprenører. Det er ekstremt viktig for vår bransje å holde også salgsaktiviteten oppe. Et salg sysselsetter vesentlig flere enn en selger eller våre egne ansatte. En bråstopp i boligmarkedet nå vil få store ringvirkninger for hele  nyboligbransjen på litt lengre sikt. Dersom det totale nyboligsalget i 2020 eksempelvis for bransjen reduseres med 50 %, vil dette føre til 50.000 tapte årsverk. Effekten av sviktende salg nå, kommer fullt ut til høsten og neste år.