BoligPartner

BoligPartner er en av landets største hus- og hytteleverandører innen trehusbygging. De leverer arkitekttegnede hus, hytter, leiligheter og flermannsboliger innenfor ferdighuskonseptet og har nær 30 års fartstid som norsk boligbygger. Siden etableringen i 1993 har BoligPartner realisert nærmere 14 500 bolig- og hyttedrømmer over hele landet.BoligPartner AS eies av BP Gruppen Norge AS, som også eier hus- og hyttekjedene Arcihus, Skalahus og Horisont boliger. BoligPartner har rundt 50 salgskontorer bestående av egeneide distriktskontorer og et omfattende forhandlernettverk landet rundt som til sammen sysselsetter over 500 ansatte. I tillegg har BoligPartner landets største fagmiljø innen norsk trehusproduksjon representert ved hovedkontoret på Tjuvholmen, Hamar.

BoligPartner spiller på lag med skogen og naturen. Med målrettet fokus og konkrete bærekraftsmål, tar de ansvar for generasjonene som kommer etter oss. BoligPartner kan trehusbygging og de er opptatt av klimasmarte løsninger. I 2021 gikk de helt til topps i Boligprodusentenes nasjonale kåring «Årets hytteprosjekt» Her vant de med hyttemodellen V1, bygget i malmfuru. Dette er en hyttemodell som gir et lite fotavtrykk på tomten, og hvor urnorsk byggeskikk kombineres med moderne arkitektur.

 

BoligPartner bygger også boligblokker i treverk. Boligkonseptet heter Trehusene og her er både søyle- og dragerkonstruksjonen i limtre og vegger, tak og bjelkelagselementer i treverk. Fasaden i tre er attraktiv med skråavstivere og dragere som et synlig og spenstig visuelt element i eksteriøret.

 BoligPartner

Løpende utvikling, salg og bygging av nye hus og hytter, gir overordnet mening både i form av å være en viktig premissgiver for lokal samfunnsutvikling, men ikke minst også overfor den enkelte kunde og betydningen som boligen eller hytta har for hver enkelt av oss. Boligbransjen er i stadig utvikling, og vi i BoligPartner kombinerer ivaretakelsen av den tradisjonelle «byggmesterarven» med løpende innovative løsninger fokusert på å bygge i tre.
Det blir stadig større fokus på arealeffektive boliger og bedre utnyttelse av tomteområder, og her er vi i BoligPartner med på å legge premissene for fremtidig boligvekst i Norge.

Vi ønsker å være en interessant og utviklende arbeidsplass med stort fokus på bygging av kvalitetskultur og utvikling av kompetanse gjennom bruk av relevante, digitale og gode verktøy. Ikke bare gjør det at hver enkelt ansatt har det bedre på jobb, men det er også nødvendig for å sikre at vi møter morgendagens kunder med tilstrekkelig faglig og praktisk kompetanse.

BoligPartner skal levere kvalitet i alle ledd, og da må vi ha de beste hodene der ute i alle deler av organisasjonen vår.

Ønsker du å være med å skape dagens og morgendagens boliger og hytter? Bli med på BoligPartner-laget!

– Mari Skjærstad, Adm. direktør