Knut Holte, managing partner i Scandinavian Property Group

Hva ser du som dine viktigste oppgaver som leder under en krise?

Beholde roen og det overordnede strategiske blikket for hva som gir langsiktig verdiskapning. Hyppige informasjonsmøter med de ansatte, for å forankre den langsiktige strategien samt å synliggjøre hvilke kortsiktige tiltak som må gjennomføres.

På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

Vi fortsetter utviklingen av fremtidens boligkonsepter, der alle type mennesker skal kunne bosette seg. Et eksempel er «det gode nabolag», et samarbeidsprosjekt mellom SPG og Bærum kommune. Vi skal utvikle omsorgsboliger, boliger for førstegangsetablerere under 35 år, familieboliger for startlånsmottakere og ordinære boliger i ett boligprosjekt. Dette prosjektet gir beboerne en sosial møteplass for å bidra til å motvirke ensomhet og inaktivitet – et inkluderende fellesskap.