Jon-Erik Lunøe, adm.direktør i Bane NOR Eiendom

Hvordan kom jeg hit?

Etter utdannelse innen bygg- og anlegg, og med tillegg av økonomi/prosjektstyring, har jeg bred erfaring fra FN, konsulentbransjen, entreprenør og byggherre innen boligutvikling, næringsutvikling samt forvaltning, drift og vedlikehold av næring.  Her tror jeg at min tverrfaglighet og helhetlig forståelse fra mange deler av bransjen har vært viktig.  Stillingen jeg har i dag er veldig spennende og utfordrende, og samtidig komplisert da den spenner over en komplisert bransje og med mange typer eiendommer, mange forskjellige leietakere og veldig variert eiendomsutvikling.  Virksomheten går fra helt konkurranseutsatt kommersiell virksomhet til at deler av eiendomsvirksomheten er basert på et regime med statsbudsjett, uten at det blir kryssubsidiering av den grunn.

Ellers tror jeg at min karriereutvikling har blitt til av tilfeldigheter, at man er på rett plass med rett kompetanse samtidig som åpninger kommer og med ledere som gir meg tillit.  Jeg har aldri i mitt arbeidsliv hatt en plan på hvor jeg vil være om 5, 10 eller 20 år, men har heller hatt glede av å jobbe der jeg er og fokusere på å gjøre en god jobb.  Samtidig har jeg vært åpen og interessert i ny kunnskap og roller, og har da hatt forskjellige roller også i de jobbene jeg har hatt.  Før Bane NOR har jeg hatt fem arbeidsgivere, noe som viser at jeg har byttet arbeidsgiver i snitt hvert 6 – 7 år, noe som har passet meg godt.  Erfaringene har også kommet veldig godt med i nye roller hos neste arbeidsgiver, samtidig som jeg har tilegnet meg ny kunnskap og kompetanse.

Mine forbilder som leder:

Denne er vanskelig da det jo er mange som inspirerer.  Jeg tenker derfor å begrense svaret til et knippe av mine tidligere ledere og har da ikke ett forbilde med alle de ideelle egenskaper, men flere.  Da er det deler av deres lederskap jeg har vært inspirert av, som har fungert for meg, og som jeg på mange måter forsøker å etterleve i min rolle som leder.

Bertil Nilsson var min leder i FN da jeg jobbet i ILO i Bangkok.  Han ga meg veldig høy tillit og var løsningsorientert i et ganske byråkratisk system.  Det ga meg troen på at selv i en større «offentlig» organisasjonskultur så fikk man til gode resultater og framdrift bare man hadde fokus, stayerevne, trykket på de rette knappene med de rette personene.

Sven Christian Ulvatne (nå i Backe-systemet) var min leder i flere år i NCC og hadde (og har), i tillegg til forretningsorientering, flotte relasjonelle egenskaper.  Sven Christien var på fornavn med de fleste og var genuint interessert i personen.  Han er nok den av mine ledere som jeg opplever som absolutt dyktigst og genuint interessert i deg (og din verden) som person.  I tillegg hadde han en god og smittende sans for humor hvor man kunne ha det «løye» selv om oppgavene var alvorlige nok.

Daniel Siraj, fra min tid i OBOS, hadde en energi, arbeidstempo, entusiasme, interesse for detaljer og framdriftsiver som var imponerende.  Det forsøker jeg også å vise i mitt daglige arbeid, uten at man tar over ballene av den grunn.

Hva gjør jeg som leder for å utvikle talenter i min egen organisasjon?  

Mye av det jeg gjør kan finnes i svarene over. Jeg forsøker å gi tillitt og støtte personene i sine oppgaver, uten å blande meg inn i detaljer.  Dersom de eier oppgaven og løser denne på sin måte og som oppnår formålet så er det langt bedre for alle enn at jeg skal diktere alle detaljer.  Det sistnevnte pasifiserer.  Jeg forsøker å lede etter et motto :  – Gjør ti ting så retter vi på to. Det er bedre enn ikke å gjøre noe.  Sagt på en annen måte:  – De som aldri gjør noe feil gjør heller aldri noe.  Jeg forsøker med dette å dyrke fram en framdriftsorientert i mitt lederskap.

Vi har tatt opp flere unge i fra trainee-stillinger, og vi ser at mange ansatte har stort potensiale for utvikling.  Det gjelder å gi dem tillit, spennende og utviklende oppgaver, sammen med formalkompetanse selvsagt.   Jeg håper framover at vi kan gi personer mer erfaring på tvers av avdelinger slik at de får mer kunnskap og erfaring fra flere vinkler.  Det utvikler deg og gjør deg bedre i stand til å løse oppgaver eller være leder når man har et bedre syn på helheten og på hvordan de man skal løse oppgaver sammen med tenker.