Jon-Erik Lunøe, adm. direktør i Bane NOR Eiendom

Hva ser du som dine viktigste oppgaver som leder under en krise?

Mine viktigste oppgaver er å være tydelig på retning og å tilrettelegge for gode diskusjoner og refleksjoner rundt videre veivalg. Det er min jobb å sørge for trygghet og ro i situasjonen, og bidra til positiv entusiasme og glød for å jobbe og løse oppgavene og utfordringene i en uvanlig og krevende tid.

På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

Vi sørger for å holde stasjonene åpne og smittesikre og ha verkstedene i full drift, slik at togene kan gå. Vi har også sørget for å være i en god finansiell stilling slik at vi kommer oss trygt gjennom denne perioden. Fokuset vårt er at virksomheten skal gå som normalt, og at investeringer skal gjennomføres som planlagt. Vi bistår de leietakerne som trenger det, slik at disse kommer seg over kneika på en god måte. Vi skal ha disse med oss videre, også når hverdagen er tilbake.