John Skogen, eiendomsdirektør i UiO Eiendomsavdelingen

Hva ser du som dine viktigste oppgaver som leder under en krise?

God kommunikasjon om situasjonen og hvordan vi håndterer de ulike deler av virksomheten har vært det aller viktigste. Her har jeg og kommunikasjonsavdelingen sendt ut løpende informasjon til alle medarbeidere for å skape trygghet og ro slik at vi også kan få fokusert på våre primæroppgaver. Med mange i virksomheten på hjemmekontor og også mange «ute i felten» med renhold, vakthold, eiendomsdrift mm. krever det det en tett oppfølging fra nærmeste ledere. Støtte og coaching av linjelederne er også en viktig oppgave under en krise.  En annen viktig oppgave for meg har vært å delta i UiOs sentrale/-strategiske beredskapsledelse og linke dette inn i vår egen kriseledelse hvor vi har hatt regelmessige møter.

På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

Universitetet har stengt sine campuser og bygg, men virksomheten har så langt som mulig blitt videreført med digital undervisning og hjemmekontor. Imidlertid er det noe virksomhet/forskning som ikke lar seg gjennomføre på den måten og noen må derfor bruke laboratorier osv. for at kritisk virksomhet ikke skal bli skadelidende. Eiendomsavdelingen sørger for at de lokaler og bygg som ikke er stengt ned blir renholdt og driftet under de nye rammene som gjelder. Likeledes har våre pågående bygge- og rehabiliteringsprosjekter i egne bygninger blitt holdt i gang med den oppfølging og de ressurser dette krever fra Eiendomsavdelingen.