Ida Aall Gram, konserndirektør Eiendom i AF Gruppen

Hva ser du som dine viktigste oppgaver som leder under en krise?

Begrepet «å holde hodet kaldt og hjertet varmt» er alltid viktig for ledere, men kanskje spesielt under kriser som treffer så bredt og skaper usikkerhet både økonomisk og helsemessig. Å «holde hjertet varmt» har vist seg spesielt viktig nå når man ikke møtes fysisk. Ta en ekstra telefon og vis omsorg, det gir både teamfølelse og motivasjon for hver enkelt.

På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

I AF er vi opptatt av både god drift i prosjektene og god helse for våre medarbeidere. Vi har derfor brukt mye tid på å sette oss godt inn i retningslinjene fra myndighetene og tilpasset vår virksomhet for å opprettholde så høy drift som mulig, for dermed å ivareta både arbeidsplasser og fremdriften i prosjektene våre. Gjennom tilpasninger ute i hvert enkelt prosjekt for å ivareta smittevernshensyn har det vært mulig å holde drift på ca. 80-90 % per nå.