Hans Ragnar Berg, daglig leder og partner i RSM

Hvordan kom jeg hit?
Etter fullført siviløkonomstudie på BI begynte jeg i 2002 som revisormedarbeider i RSM. Deretter har jeg vokst med selskapet og ble revisjonspartner i 2012 før jeg i 2014 fikk tillit som daglig leder/managing partner i RSM.

Avgjørende for mitt karrierevalg, og ikke minst valg av arbeidsgiver, var at jeg i intervjusituasjonen ble møtt av mennesker som var genuint opptatt av mennesker. Jeg forstod raskt at det å lykkes som revisor og tjenesteleverandør handlet om langt mer enn tallforståelse.

Helt fra først dag på jobb har jeg fått mulighet til å utvikle meg gjennom kontinuerlig å få nye utfordringer og muligheter til å utvikle nye ferdigheter og kompetanse. Dette i kombinasjon med skikkelig flinke kollegaer som hele veien har «heiet» og støttet meg, og ikke minst lært meg enormt mye, har vært avgjørende for at jeg har kommet dit jeg er.

Det er mange mennesker som har betydd mye for min karriere, ikke minst alle de positive, engasjerte og flinke kollegaene jeg har fått mulighet til å jobbe sammen med. Dersom jeg skal trekke frem en person må det allikevel bli Jostein Bøhn. Ikke bare var det Jostein som i sin tid ansatte meg i RSM. Gjennom hele min karriere har Jostein «sett meg», kontinuerlig gitt meg nye utfordringer, vist meg tillit og «heiet» meg frem. Jostein har også lært meg at det ikke er noen motsetning mellom det å ha det gøy og det å være god. Snarere tvert imot tror jeg det å evne og ha det gøy på veien øker sannsynligheten for å lykkes.

Hvem er mine forbilder som leder?

Jeg ser opp til ledere som fremstår med trygghet, positivet og glødende engasjement, som setter mennesker i fokus og som evner å bygge solide lag hvor enkeltindividene får utvikle seg sammen med laget. Eksempler på ledere som har imponert meg er Erna Solberg og Ole Gunnar Solskjær.

Hva gjør jeg som leder for å utvikle talenter i egen organisasjon?

Det bor veldig mye i oss alle, og som leder har jeg ansvar for å tilrettelegge for at kollegaene mine får blomstre. Min drøm er at alle i RSM får mulighet til å utvikle seg som den aller beste utgaven av seg selv, og derigjennom får mulighet til å realisere egne drømmer og ambisjoner og samtidig bidrar til videreutvikling av RSM-laget.

For å lykkes med dette tror jeg på å skape trygghet gjennom «å se» enkeltmenneskene. Vi må bygge en kultur der vi anerkjenner nye ideer og tanker samtidig som vi våger å delegere oppgaver og slippe til nye krefter med annen kompetanse.

Så må vi alltid huske på viktigheten av å ha det gøy på veien. Mennesker som trives og har det gøy sammen, trives bedre og presterer bedre.