Gunnar Gjørtz, adm. direktør i KLP Eiendom

Hva ser du som dine viktigste oppgaver som leder under en krise?

I en situasjon som vi har nå, er det viktig for meg som leder å skape grunnlag for trygghet og handlingskraft. Det innebærer å gjøre våre ansatte og kunder trygge på at KLP Eiendom oppfyller de forpliktelser vi har tatt på oss, og at vi er i stand til å gjennomføre virkningsfulle tiltak for å tilpasse oss nye forhold. På daglig basis deltar jeg i diskusjoner og gjør vurderinger av hvilke verktøy våre folk trenger for å manøvrere oss best gjennom disse vanskelige tidene.

På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

Først og fremst gjør vi alt vi kan for at våre bygg skal fungere som normalt for våre leietakere og publikum, altså sikre god og trygg drift med gjennomføring av smittevernstiltak. Vi jobber for å gjennomføre eiendomsprosjekter, små og store, etter opprinnelig fremdriftsplan, som bidrar til å opprettholde aktivitet hos våre leverandører. I tillegg gir vi betalingsutsettelser til våre leietakere som er hardt rammet av korona-pandemien. Vi arbeider også med ytterligere tiltak for å hjelpe disse leietakerne økonomisk.