Daglig leder Hans Ragnar Berg og Director People & Organisation Øyvind Sæther

Hva ser du som dine viktigste lederoppgaver under en krise?

De fleste beslutninger tas i usikkerhet. Nå må vi, mer enn noen gang tidligere, ta beslutninger og navigere uten et tydelig kart. Det er kanskje nettopp dette verdibasert ledelse handler om i praksis. Det spesielle ved dagens situasjon er at det er en krise som treffer verdenssamfunnet og enkeltindividet samtidig. Ingen er uberørt.

Vi anerkjenner at tiden vi er i, er tiden for å leve opp til verdiene våre og vårt medarbeiderløfte. De ansatte er det viktigste vi har. De må erfare at ledelsen gjør det vi kan for å trygge jobber, dele informasjon og gi retning. Vi forsøker etter beste evne å gjøre det vi tror er riktig. Ettertiden vil vise om vi lyktes eller ei. Et viktig prinsipp er at alle reaksjoner på situasjonen må anerkjennes på en ikke-fordømmende måte. Vi må erkjenne at folk opplever og reagerer ulikt på krisen. Noen blir redde og usikre, andre får kampånden over seg.

God kommunikasjon er en balansekunst mellom avveiing av for mye og for lite informasjon. Vi legger vekt på å være tett på, tydelige og oppriktige i det vi formidler. Det er vesentlig å trygge de ansatte og samtidig dra nytten av den kollektive kraften som kan oppstå når tidene blir usikre. Sist men ikke minst er det viktig å fokusere på daglig drift samtidig som vi fokuserer på nye muligheter og hvem vi skal være etter krisen.

På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

Et overordnet mål har i denne tiden vært å ta vare på flest mulig arbeidsplasser og bidra til at flest mulig kunder kommer seg igjennom denne krevende tiden. Vi har så langt unngått permitteringer, og takket være fantastisk innstilling og innsats fra våre kollegaer i RSM har vi tro på at vi sammen også skal lykkes med å holde alle i arbeid i perioden som kommer.

Likviditet er avgjørende for de fleste nå om dagen. Vi har derfor et ekstra fokus på at alle våre leverandørfakturaer betales senest på forfall samtidig som vi søker finne fleksible betalingsløsninger for de av våre kunder som trenger det. Idretten og kulturlivet har også blitt rammet hardt av Covid-19, og RSM har flere samarbeidspartnere innen idretten. I tillegg til å forskuttere allerede avtalt støtte for 2020 til flere av våre samarbeidspartnere innen idretten, har vi også økt vår støtte til Toppserielagene til Arna Bjørnar og Røa i form av en ekstraordinær engangsutbetaling til disse lagene i en krevende tid.