Bernt Nordby Skøien, adm. direktør i Clemens Eiendom

Hva ser du som dine viktigste oppgaver som leder under en krise?

Av alt det viktige i slike situasjoner så handler det først og fremst om å ta vare på kunder og ansatte, og sikre likviditeten. Det er naturlig å bli usikker og mange blir bekymret i en slik situasjon, og informasjon og tett oppfølging av de ansatte mener jeg er helt sentralt. I slike situasjoner er det også en del kunder som får utfordringer og da er det viktig å kunne gå i konstruktiv dialog om løsninger. Til slutt kommer du ikke forbi at virksomheten må ha nødvendig likviditet gjennom en slik fase, og som leder er det viktig å raskt danne seg et bilde av situasjonen og forsøke å sikre nødvendige midler.

På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

Vi har vært veldig tydelige på at vi skal bidra til å holde fremdrift i våre byggeprosjekter. Vi forsøker så langt som mulig å ikke å komme i en situasjonen der vi, som byggherre, må forsinke våre prosjekter. For å få dette til kreves det tett dialog, og av og til pragmatiske løsninger mellom partene, men i slike situasjoner har de aller fleste ønsker og forståelse om å finne løsninger. Vi har nå fem prosjekter under bygging og alle disse går foreløpig som planlagt. Videre har vi stort fokus på fremdrift i reguleringsprosessene og er også her opptatt av at det ikke skal være vi som eventuelt er skyld i en forsinkelse. Her har vi for øvrig opplevd noe ulik holdning hos kommunene, men det er flere og flere som nå er berammet med videomøter slik at prosessene kan komme videre. Jeg synes det er imponerende å se hvor stor produktiviteten er både hos kommuner og leverandører.