Vi fornyer vår støtte til Ungt Entreprenørskap

Kunnskapskampanjen viderefører støtten til Ungt Entreprenørskap for skoleåret 2022-2023, for å bidra til å bygge innovasjons- og entreprenørskapskompetanse for barn og unge gjennom hele utdanningsløpet.

I tillegg til å delta i jury og som mentor og veileder for elevbedrifter, vil elever som har utmerket seg i UE-programmer bli «Leder for en dag» hos noen av våre toppledere, hvor de vil få følge lederen gjennom en arbeidsdag. Vi vil også delta i UEs nettverk og partnermøter.

Vi gleder oss til å delta i dette viktige arbeidet!