VVS – Rørlegger

VVS – Rørlegger

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: VVS - Rørlegger

Søknadsfrist: 27.06.2021


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Dan Broen
Stillingstittel: Avdelingsleder
Telefon: 992 13 827
Kontaktperson: Øivind Martinsen
Stillingstittel: Spesialrådgiver
Telefon: 903 64 423


VVS – Rørlegger

Bærum kommune Eiendomsdrift søker etter en rørlegger i 100 % stilling. Tiltredelse snarest muligBærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Kommunen har en eiendomsportefølje på om lag 625.000 m2 formålsbygg og 2300 boliger, til en verdi av over 18 milliarder. Eiendom skal sikre funksjonelle, energikloke, areal- og kostnadseffektive lokaler til kommunens tjenester. Samtidig har vi ansvar for å skape og forvalte betydelige verdier gjennom aktivt og langsiktig eierskap av bygninger og grunneiendom. Ansvaret til Eiendomsdrift er drift og vedlikehold av Bærum kommunes bygningsmasse, og de ansatte har bred kompetanse og erfaring.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for at tildelte oppgaver som er definert som ressurs intern rørlegger blir utført i FDVU systemet Plania
 • Service- og ad hoc-oppdrag på våre bygg
 • Bidra til å etablere og oppdatere grundig tilstandsvurdering innen fagområder av kommunens eiendomsmasse. Bidra til god systematisk og langsiktig planlegging av vedlikehold på eiendomsmassen på forespørsel
 • Delta aktivt i enheten for å løse oppgavene på en rasjonell og kostnadseffektiv måte, med høy faglig standard i tråd med Eiendom sine servicebegrep
 • Oppfølging av leverandører og håndverkere, i samarbeid med driftsleder
 • Utvise engasjement og service kontinuerlig overfor brukerstedene, slik at tjenestene blir ansett som positive og vil bli foretrukket

Kvalifikasjoner

 • Har fagbrev som rørlegger
 • Har god kjennskap til norske forskrifter og standarder
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve B1 eller tilsvarende
 • Gode datakunnskaper
 • Førerkort, min B

Personlige egenskaper

 • Ryddig
 • Selvstendig
 • Nøyaktig
 • Ansvarsbevisst
 • Pliktoppfyllende
 • Fremoverlent
 • Stå-på vilje

Vi tilbyr

 • Godt sosialt miljø, jobbe i team sammen med andre driftsteknikere/rørleggere
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Bedriftsidrettslag