Vedlikeholdssjef m/prosjektansvar

Vedlikeholdssjef m/prosjektansvar

Arbeidsgiver: Bane NOR Eiendom

Stillingstittel: Vedlikeholdssjef m/prosjektansvar

Søknadsfrist: 11.08.2019


Spørsmål om stillingen?

Jonn Eggerud –  402 00 112


Vedlikeholdssjef m/prosjektansvar

Som vedlikeholdssjef har du ansvar for et profesjonelt vedlikehold av Bane NORs eiendommer.  Vi søker deg som evner å ivareta rollene som prosjekteier for store og små prosjekter på våre eiendommer innenfor en geografisk portefølje. Du evner og lede prosjekter i egen regi, så vel som å bestille fra eksterne utførere der du ivaretar prosjekteierrollen og er ansvarlig for prosjekter fra A til Å. Vedlikeholdssjef samarbeider tett med innkjøpsavdelingen for utarbeidelse av kravspesifikasjoner og gjennomføringen av anskaffelser.Du vil jobbe i et tverrfaglig team med en svært variert portefølje når det gjelder bygningstyper, kompleksitet, leietakere og prosjekter. Ditt ansvar som vedlikeholdssjef vil være å sikre profesjonelt eierskap til våre eiendommer i fellesskap med våre drifts- og eiendomssjefer. Vi behandler søkere løpende og oppfordrer deg til å ta kontakt for å høre om dine muligheter i denne stillingen.

Stillingen vil rapportere til regionleder i avdelingen stasjoner Stor-Oslo som har ansvar for en spennende eiendomsportefølje innenfor et geografisk avgrenset område.

Arbeidsoppgaver

 • Som vedlikeholdssjef får du ansvar for tilstandsvurdering, vedlikeholdsplanlegging, prioritering av, og utførelse av tiltak på bygninger og grunn, med alt det innebærer av prosjektledelse og oppfølging.
 • Du vil være en ressursperson og gi faglige råd for oppgradering og utvikling av bygg og eiendommer
 • Bane NOR Eiendom benytter LYDIA FDV system for tilstandsvurdering og vedlikeholdsplanlegging.

Kvalifikasjoner

 • Vi ser for oss at du er ingeniør eller har teknisk fagskole innenfor byggfag. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Du har god kjennskap til byggfag og økonomi.
 • Du har kunnskap til gjeldende lover og forskrifter knyttet til byggeprosjekter spesielt brannvern, HMS/SHA.
 • Det forutsettes erfaring med innkjøp og anskaffelse.
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter både på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Som vår vedlikeholdssjef er du strukturert og legger hensiktsmessige planer som gjennomføres.
 • Du har gode samhandlingsevner og vet hvordan du skaper gode relasjoner internt og eksternt.
 • Du er selvgående, systematisk og setter deg inn i nye arbeidsoppgaver raskt.
 • Vi legger vekt på frihet under ansvar slik at du må kunne prioritere og styre ressursbruken din på en effektiv måte

Vi tilbyr

 • En faglig utfordrende stilling i et profesjonelt, uformelt og engasjert fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig påfyll gjennom kurs og deltagelse på faglige seminarer.
 • Moderne lokaler nær Oslo S
 • Personalbillett med alle VY sine tog
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode pensjonsordninger

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.

Søknad merkes
4098156174