Vedlikeholdssjef

Vedlikeholdssjef

Arbeidsgiver: Bane Nor Eiendom

Stillingstittel: Vedlikeholdssjef

Søknadsfrist: 08.05.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Terje Austenå
Telefon: 916 77 728
Stillingstittel: Regionleder


Vedlikeholdssjef

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 220 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsvirksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR.

I Bane NOR Eiendom, stasjonsavdelingen, søker vi nå etter ny vedlikeholdssjef som har ansvar for et profesjonelt vedlikehold av Bane NORs eiendommer i Region Sørvest. Vi søker deg som evner å ivareta rollene som prosjekteier for store og små prosjekter på våre eiendommer innenfor en geografisk portefølje. Du evner å lede prosjekter i egen regi, så vel som å bestille fra eksterne utførere der du ivaretar prosjekteierrollen og er ansvarlig for prosjekter fra A til Å.

Stillingen vil rapportere til regionleder i avdelingen stasjoner region sørvest som har ansvar for en spennende eiendomsportefølje på strekningene: Bergensbanen, Flåmsbana, Sørlandsbanen vest og Arendalsbanen. Stasjoneringssted er i Kristiansand, men Bergen og Stavanger kan vurderes.

Hva får du bryne deg på?Du vil jobbe i et team med 8 personer som har ansvaret for forvaltning, utleie, drift og vedlikehold av stasjoner på Sør-Vestlandet. Vi har en svært variert portefølje når det gjelder bygningstyper, kompleksitet, leietakere og prosjekter. Ditt ansvar som vedlikeholdssjef vil være å sikre profesjonelt eierskap til våre eiendommer i fellesskap med våre drifts- og eiendomssjefer. Identifisere og gjennomføre tiltak og planer med fokus på bærekraft og i henhold til vår bærekraftstrategi vil være betydningsfullt.

 • Ansvar for kartlegging, vedlikeholdsplanlegging, prioritering av, og utførelse av tiltak på bygninger og grunn, med alt det innebærer av prosjektledelse og oppfølging
 • Budsjett og resultatansvar for prosjektene
 • Være en ressursperson og gi faglige råd for oppgradering, utvikling av bygg og eiendommer
 • Gjennomføre større og mindre leietakerprosjekt
 • Bane NOR Eiendom benytter LYDIA FDV system for tilstandsvurdering og vedlikeholdsplanlegging.
 • Identifisere og gjennomføre bærekraftstiltak

Ønskede kvalifikasjonerVi ser for oss at du er ingeniør fra høyskole eller teknisk fagskole med fag innen bygg, VVS eller elektro. Nyutdannede med relevant fagbrev oppfordres også til å søke. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning. Det er viktig med kjennskap til byggfag og økonomi, samt gjeldende lover og forskrifter knyttet til byggeprosjekter (Byggherreforskriften, lov om offentlig anskaffelse og brannvern). I tillegg til dette er det fint om du har:

 • Erfaring med innkjøp og anskaffelse
 • Erfaring med søknadsprosesser mot kommuner og offentlige etater
 • Kjennskap til fredning og vern
 • Gode datakunnskaper, og kjennskap til Power BI rapporteringsverktøy
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter både på norsk og engelsk.

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

 

Kjenner du deg igjen?

 • Som vår vedlikeholdssjef er du strukturert og legger hensiktsmessige planer som gjennomføres
 • Du har gode samhandlingsevner og vet hvordan du skaper gode relasjoner internt og eksternt
 • Du er selvgående, systematisk og setter deg inn i nye arbeidsoppgaver raskt
 • Vi legger vekt på frihet under ansvar slik at du må kunne prioritere og styre ressursbruken din på en effektiv måte.
 • Godt humør og serviceinnstilt

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

 

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 14 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.