Utviklingsdirektør

Utviklingsdirektør

Arbeidsgiver: Neptune Properties AS

Stillingstittel: Utviklingsdirektør

Søknadsfrist: 24.01.2021


Spørsmål om stillingen?

 • HARTMARK Executeive Search, Partner/Rådgiver Petter Endsjø – 908 33 050


Utviklingsdirektør

Neptune Properties søker nytenkende og ambisiøs utviklingsdirektørNeptune Properties ambisjon er å være Oslos ledende boligutvikler. Er du ambisiøs og erfaren med sterk driv for å skape resultater, så kan du være den vi leter etter. Dette er en unik mulighet for deg med solid kjennskap til eiendomsbransjen – en mulighet til å sette et varig fotavtrykk i Oslos bybilde.

I rollen som utviklingsdirektør i Neptune Properties vil du lede utviklingsavdelingen som har ansvar for regulering og utvikling av fremtidsrettede og sentrale boligprosjekter i Oslo-området. Du får ansvar for hele vår utviklingsportefølje p.t på ca. 2000 boliger fordelt på 20 prosjekter. Du vil også ha en sentral rolle i posisjoneringen av Neptune Properties inn i fremtiden, der vi retter oss mot nye boformer og konsepter. For å lykkes kreves kommersiell teft, analytiske evner og eksepsjonelle relasjonsbyggende ferdigheter.

 Ansvarsområder:

 • Lede utviklingsavdelingen i Neptune Properties bestående av 5 medarbeidere, herunder overordnet fremdriftsansvar for alle prosjekter fra gjennomført kjøp til vedtatt regulering
 • Regulering og utvikling av aktuelle eiendommer, som muliggjør salg av 250-400 boliger årlig.
 • Bygge tillit og godt renommé hos samarbeidspartnere, nabolag, politikere og øvrige interessenter vi er avhengige av i vårt daglige virke
 • For rett kandidat vil aktivt bidrag inn mot akkvisisjon også kunne inngå.

Dette får du hos oss:

 • En innflytelsesrik stilling med stort ansvar, hvor du kan bidra til å sette varige spor i Oslos bybilde
 • En variert og spennende hverdag, der du får brukt dine analytiske, kommersielle og relasjonelle ferdigheter
 • Du blir del av et av Norges fremste kompetansemiljøer innen eiendomsutvikling
 • Et svært hyggelig arbeidsmiljø og kontorer sentralt i Vika
 • Konkurransedyktige betingelser og bonusordning

 Kvalifikasjoner:

 • Solid og relevant erfaring fra eiendoms- og boligutvikling
 • Svært god kjennskap til utviklings- og reguleringsprosesser i Oslo-området
 • Strategisk og pedagogisk med sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Høyere utdanning, gjerne relevant for stillingen

 Personlige egenskaper:

 • Ambisiøs og handlekraftig. Du ser hva som trengs, og får det gjort.
 • Unik evne til å få folk med deg, bygge tillit og skape gode relasjoner
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter. Du er overbevisende, har god oversikt, og gir deg ikke før du lander de beste løsningene.
 • Evner å gjøre kost/nytte vurderinger i forhold til estetikk og kvalitet.
 • God forretningsforståelse, og jobber hardt for å nå de beste resultatene
 • Kreativ og ambisiøs 

Hva tenker du er de viktigste driverne for å sikre lønnsomme boligprosjekter?

Stillingen inngår i selskapets ledergruppe og rapporterer til adm. direktør. For mer informasjon om stilling ta kontakt med Anders Gregersen i Neptune Properties (tlf. 90 53 08 38) eller Petter Endsjø hos vår rekrutteringspartner Hartmark Executive Search (tlf. 90 83 30 50).

Om arbeidsgiveren

Om Neptune Properties – vi bygger på gode idéer!
Neptune Properties utvikler boliger av høy kvalitet, og er en av eiendomsutviklerne med størst vekst de siste årene. Med Profier på laget er vi nå enda bedre rustet til å nå nye høyder, og vi sikter mot å bli Oslos ledende boligutvikler. Siden 2007 har vi solgt ca. 1200 boliger til en samlet verdi av over 9 milliarder kroner, og vi har i dag ca. 2000 boliger i Oslo-området fordelt på rundt 20 prosjekter.

Neptune har i dag rundt 20 ansatte, og egne avdelinger for utvikling, prosjektledelse og økonomi/finans. Alle i selskapet bidrar til å holde høy standard i alle faser av prosjektene – fra oppkjøp til overlevering. Vi utvikler attraktive eiendommer til gode boliger og boområder, og har et mål om å bygge boliger folk ikke vil flytte fra.