Underdirektør – Område nord

Underdirektør – Område nord

Arbeidsgiver: Statsbygg, Tromsø

Stillingstittel: Underdirektør - Område nord

Søknadsfrist: 22.01.2020


Spørsmål om stillingen?

 • Områdedirektør Kathrine Julin Pettersen – 916 05 897


Underdirektør – Område nord

Statsbygg søker nå en resultatorientert leder av et driftsteam i Område Nord. Stillingen har arbeidssted i Tromsø, og har for tiden ansvar for drift og vedlikehold av Statsbyggs eiendommer i Ofoten, Lofoten og Sør-Troms. En del reiseaktivitet må påregnes. Underdirektøren skal sørge for kontinuerlig forbedring ved å ta i bruk teknologi og nye driftsformer. En viktig del av jobben er å identifisere behov for vedlikeholdstiltak, planlegge og styre utførelsen av drift og vedlikehold i henhold til budsjett, regelverk og krav til bruk av teknologi og nye driftsformer. Ansvar for å følge opp og rapportere på HMS, SHA, miljø og internkontroll for egen portefølje. Stillingen er tillagt personalansvar for driftsteamet, og rapporterer til områdedirektør i nord.

Arbeidsoppgaver

 • Resultatansvar for tildelt drifts- og vedlikeholdsbudsjett
 • Ivareta lokal brukerdialog
 • Sikre at teamets medarbeidere individuelt og samlet har rett kompetanse, samt sørge for god ressursutnyttelse
 • Ansvar for inngåelse og oppfølging av avtaler for teknisk drift og vedlikehold for egen portefølje, samt delta i anskaffelsesprosesser for avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis ingeniør. Søkere med relevant bachelorutdanning med relevant erfaring kan bli vurdert.
 • Relevant erfaring fra eiendomsforvaltning og kunderettet virksomhet vektlegges.
 • Fordel med god kjennskap til regelverk for offentlige anskaffelser.
 • Erfaring med personalledelse er ønskelig.
 • Fordel med erfaring fra drift og vedlikehold av bygninger.
 • God kunnskap og erfaring i bruk av IKT-verktøy er nødvendig, og gjerne erfaring fra bruk av FDV-systemer.
 • God kunnskap om HMS, SHA og miljø vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Lagspiller/samarbeidsevner
 • Problemløser
 • Relasjonsbygger
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Resultatorientert
 • God gjennomføringsevne
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Evne til å motivere og utvikle medarbeidere

Vi tilbyr

 • Som en av Norges mest profesjonelle eiendomsforvalter og prosjektgjennomfører, tilbyr vi meget spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling, faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Stillingen lønnes som underdirektør, stillingskode 1059, for tiden fra kr 675 000,- til kr 775 000,- pr år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse
 • Statens pensjonskasse tilbyr en av Norges beste pensjons- og forsikringsordning, samt tilbud om boliglån til gunstig rente

Om arbeidsgiveren

Statsbygg  er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

Statsbygg er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som speiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av eksempelvis alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.