Underdirektør – Livsvitenskapsbygget

Underdirektør – Livsvitenskapsbygget

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: Underdirektør - Livsvitenskapsbygget

Søknadsfrist:


Spørsmål om stillingen?

Habberstad
Kontaktperson: Jan Egil Myhre
Stillingstittel: Seniorrådgiver
Telefon: 908 92 522

Kontaktperson: Bjørg Alvestad
Stillingstittel: Seniorrådgiver
Telefon: 957 65 475


Underdirektør – Livsvitenskapsbygget

Livsvitenskapsbygget (LVB) er under bygging i Gaustadbekkdalen med Statsbygg som byggherre, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Helse Sør-Øst. Livsvitenskapsbygget skal realiseres som et anlegg for utstrakt tverrfaglig samhandling, teknologisk avansert utstyr og utvikling av fremragende forskningsmiljø på tvers av fagområder og disipliner. Bygget skal huse kjemisk og farmasøytisk institutt, samt store deler av fagmiljøene for livsvitenskap ved UiO og Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) ved Oslo universitetssykehus HF (OUS). Livsvitenskapsbygget blir arbeidsplass for om lag 1.600 ansatte og 1.600 studenter som skal drive med forskning og undervisning innen livsvitenskap, medisin, kjemi og farmasi.Se gjerne Livsvitenskapsbygget – Universitetet i Oslo (uio.no)

Til å lede mottaksprosjektet på vegne av UiO fram mot innflytting og idriftsetting, søker Eiendomsavdelingen underdirektør LVB – mottaksprosjektet i en nyopprettet stilling. Mottaksprosjektet har vært gjennom konsept- og planfase, og starter opp gjennomføring i 2023. Antatt prosjektperiode er 2023-27.

Underdirektør LVB rapporterer til eiendomsdirektør og sitter i dennes ledergruppe. Stillingen vil samtidig ha utstrakt samhandling på tvers i hele UiOs organisasjon, og vil operere i en matrisestruktur hvor ressurser fra flere nivå og enheter ved UiO vil måtte hentes inn. Prosjektledelsen vil rapportere til UiOs styringsgruppe for bygge- og mottaksprosjektet.

Arbeidsoppgaver

 • Ha det operative og daglige ansvaret for fremdrift, ressurser og leveranser iht. sentrale styringsdokumenter for mottaksprosjektet.
 • Være ansvarlig for prosjektledelse, prosjektutvikling, økonomistyring og kvalitetssikring i tett samarbeid med Statsbygg, de aktuelle fagmiljøene ved UiO og OUS.
 • Iverksette nødvendige korrigerende tiltak ved avvik innenfor tid, kost eller kvalitet.
 • Sikre god kontakt og kommunikasjon mellom prosjektet, UiOs organisasjon og eksterne samarbeidspartnere, herunder sørge for at prosjektet gis nødvendig prioritet.
 • Forestå løpende forberede beslutningsinformasjon og rapportering til UiOs styringsgruppe.
 • Lede og motivere prosjektledelsen og prosjektteamet.

Arbeidsoppgaver kan bli endret underveis.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå eller tilsvarende innen relevante fagområder. Erfaring fra ledelse av store byggeprosjekter med omfattende brukerinvolvering kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Erfaring fra store byggeprosjekter, samt prosjektledelse i sammensatte prosjekter, med bred kontaktflate og mange interessenter er nødvendig.
 • Erfaring fra relevante prosjekter med sterk brukermedvirkning hvor forankring hos brukergrupper, samarbeidspartnere og beslutningstakere har vært sentrale elementer tillegges vekt ved utvelgelse.
 • God rolle- og organisasjonsforståelse, gjerne fra universitets- og forskningsmiljøer.
 • Det forutsettes god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

Vi søker en leder med beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. Du er systematisk og strukturert, ser helhet og konsekvenser av beslutninger, samtidig som du er fleksibel og løsningsorientert. Dine mellommenneskelige egenskapet tillegges stor vekt, hvor evnen til god kommunikasjon og samhandling med ulike miljøer er sentral for å lykkes. Det er også viktig for oss at du kjenner deg igjen i EAs verdier knyttet til respekt, pålitelighet, kunnskapssøken, engasjement og serviceinnstilling.

Vi tilbyr

 • en sentral rolle i Norges mest spennende byggeprosjekt
 • et hyggelig arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • god mulighet for faglig og personlig utvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • innplassering i stillingskode 1059 Underdirektør i lønnsspenn kr. 900 000,- til 1 050 000,- pr. år, avhengig av kompetanse og erfaring.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev m/CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med eiendomsdirektør John Skogen på telefon 909 12 252 eller en av våre rekrutteringsrådgivere hos Habberstad Jan Egil Myhre 908 92 522 eller Bjørg Alvestad, tlf. 95765475.