Underdirektør drift og vedlikehold

Arbeidsgiver: Statsbygg, Trondheim

Stillingstittel: Underdirektør drift og vedlikehold

Søknadsfrist: 21.01.2019


Spørsmål om stillingen?

Avdelingsdirektør drift og vedlikehold, Tore Høiem, 918 26 243


Underdirektør drift og vedlikehold

Statsbygg har ledig stilling som underdirektør for drift og vedlikehold med ansvar for å etablere og gjennomføre effektiv drift og vedlikehold av eiendommene i tildelt portefølje som for tiden vil være eiendommer i Nordland fylke. Kontorsted vil være Trondheim, men en del reising må påregnes. Underdirektøren har personalansvar for driftspersonale ute på eiendommene (for tiden 12 ansatte) og inngår i avdelingsdirektørens ledergruppe. Den rette kandidaten har et sterkt kundefokus og representerer Statsbygg på en positiv måte.

Arbeidsoppgaver

 • Lede et driftsteam for eiendommer innenfor et geografisk område
 • Sørge for kontinuerlig forbedring ved å ta i bruk teknologi og nye driftsformer
 • Identifisere behov for vedlikeholdstiltak
 • Planlegge og styre utførelsen av drift og vedlikehold i henhold til budsjett, regelverk og krav til bruk av teknologi og nye driftsformer
 • Ansvar for å følge opp og rapportere på HMS, SHA og internkontroll for egen portefølje
 • Resultatansvarlig for tildelt drifts- og vedlikeholdsbudsjett
 • Ivareta lokal kundedialog i samarbeid med eiendomssjef
 • Sikre at teamets medarbeidere individuelt og samlet har rett kompetanse, samt sørge for god ressursutnyttelse
 • Ansvar for inngåelse og oppfølging av avtaler for teknisk drift og vedlikehold for egen portefølje, samt delta i anskaffelsesprosesser for avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis ingeniør, arkitekt eller master i eiendomsutvikling og -forvaltning. Søkere med relevant bachelorutdanning kombinert med lang og relevant erfaring kan bli vurdert.
 • Relevant erfaring fra eiendomsforvaltning og kunderettet virksomhet vektlegges
 • Fordel med kjennskap til regelverk for offentlige anskaffelser
 • Ledererfaring, herunder erfaring med personalledelse, er ønskelig
 • Fordel med erfaring fra drift og vedlikehold av bygg
 • God kunnskap og erfaring i bruk av IKT-verktøy er nødvendig, gjerne erfaring med FDV-systemer
 • God kunnskap om HMS, SHA og seriøsitet og god økonomiforståelse er ønskelig

Utdanning

 • Arkitekt / Design
 • Bygg og anlegg
 • Elektronikk / Elektro / Telekom.
 • Høyskole / Universitet, Mastergrad / Siv***
 • VVS/Automatikk

Språk

 • Norsk

Egenskaper

 • Interesse og forståelse for bruk av teknologi til å fremme effektiv og bærekraftig eiendomsdrift
 • God gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kundeorientert
 • Evne til å motivere og utvikle medarbeidere
 • Initiativrik, omstillingsdyktig og positiv
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Meget spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling og faglig oppdatering
 • Stillingen lønnes som underdirektør, stillingskode 1059, for tiden fra kr 675.000,- til kr 725 000.- avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Statens pensjonskasse tilbyr en av Norges beste pensjons- og forsikringsordninger
 • Arbeidssted er ved Statsbyggs regionkontor i Trondheim sentrum.

Om arbeidsgiveren

Statsbygg  er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

Region Midt-Norge med kontor i Trondheim har ansvar for Statsbyggs eiendommer i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland til og med Bodø. Totalt forvaltningsareal er ca 422.000 m2 fordelt på ca 80 eiendommer. Region Midt-Norge har tilsammen 64 tilsatte på regionkontoret og eiendommene.

Søknad merkes 18086
FINN-kode: 136496887