Underdirektør drift og vedlikehold

Underdirektør drift og vedlikehold

Arbeidsgiver: Statsbygg, Porsgrunn

Stillingstittel: Underdirektør drift og vedlikehold

Søknadsfrist: 15.09.2019


Spørsmål om stillingen?

 • Områdedirektør Jan Dyre Vaa – 934 68 698


Underdirektør drift og vedlikehold

Statsbygg har en ledig stilling som underdirektør for drift og vedlikehold. Underdirektøren har ansvar for å etablere og gjennomføre effektiv drift og vedlikehold av eiendommene i tildelt portefølje. For tiden vil dette være eiendommer i Telemark fylke. Kontorsted vil være Porsgrunn, men en del reising må påregnes. Underdirektøren har personalansvar for driftspersonale ute på eiendommene og inngår i områdedirektørens ledergruppe. Den rette kandidaten har et sterkt kundefokus, god økonomiforståelse og forståelse for seriøsitet i byggebransjen.

Arbeidsoppgaver

 • Lede et driftsteam for eiendommer innenfor et geografisk område
 • Sørge for kontinuerlig forbedring ved å ta i bruk teknologi og nye driftsformer
 • Identifisere behov for vedlikeholdstiltak
 • Planlegge og styre utførelsen av drift og vedlikehold i henhold til budsjett, regelverk og krav til bruk av teknologi og nye driftsformer
 • Ansvar for å følge opp og rapportere på HMS, SHA, miljø og internkontroll for egen portefølje
 • Resultatansvarlig for tildelt drifts- og vedlikeholdsbudsjett
 • Ivareta lokal kundedialog i samarbeid med eiendomssjef
 • Sikre at teamets medarbeidere individuelt og samlet har rett kompetanse, samt sørge for god ressursutnyttelse
 • Ansvar for inngåelse og oppfølging av avtaler for teknisk drift og vedlikehold for egen portefølje, samt delta i anskaffelsesprosesser for avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis ingeniør, arkitekt eller master i eiendomsutvikling og -forvaltning
 • Søkere med relevant bachelorutdanning kombinert med lang og relevant erfaring kan bli vurdert
 • Relevant erfaring fra eiendomsforvaltning og kunderettet virksomhet vektlegges
 • Fordel med god kjennskap til regelverk for offentlige anskaffelser
 • Ledererfaring, herunder erfaring med personalledelse, er ønskelig
 • Fordel med erfaring fra drift og vedlikehold av bygg
 • God kunnskap og erfaring i bruk av IKT-verktøy er nødvendig, gjerne erfaring med FDV-systemer
 • God kunnskap om HMS, SHA, miljø og biologisk mangfold vil vektlegges

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper
 • God gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å motivere og utvikle medarbeidere
 • Initiativrik, omstillingsdyktig og positiv
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • Meget spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling og faglig oppdatering
 • Stillingen lønnes som underdirektør, stillingskode 1059, for tiden fra kr 675.000,- til kr 775 000.- avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes
 • Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Statens pensjonskasse tilbyr en av Norges beste pensjons- og forsikringsordningerArbeidssted er ved Statsbyggs kontor i Porsgrunn

Om arbeidsgiveren

Statsbygg  er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

Søknad merkes  4118751159