Trigges du av å jobbe i skjæringspunktet controlling og eiendomsutvikling?

Trigges du av å jobbe i skjæringspunktet controlling og eiendomsutvikling?

Arbeidsgiver: Bane NOR SF

Stillingstittel: Controller Eiendom

Søknadsfrist: 08.04.2024


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Espen Wikerholmen

Telefon: 94 84 86 61

Kontaktperson: Espen Wikerholmen

Stillingstittel: Økonomisjef Eiendom

Telefon:94 84 86 61


Trigges du av å jobbe i skjæringspunktet controlling og eiendomsutvikling?

Er du en utadvendt og samarbeidsorientert person som har solid kompetanse og erfaring med eiendomsutvikling fra et økonomisk ståsted? Da, er vi interessert i å høre fra deg!

Vi har økende aktivitet i prosjektporteføljen og trenger derfor å styrke vår kapasitet og kompetanse i Controller funksjonen. Til nyopprettet stilling søker vi deg med kompetanse og forståelse for kompleksiteten innenfor utvikling og drift av eiendom. Du vil yte og koordinere økonomisk bistand til eiendomsutviklingsprosjektene og jobbe tett med prosjektlederne våre.

Vi gjennomfører alle eiendomsutviklingsprosjekter som total entrepriser og ofte i deleide selskaper. Totalt er det rundt 100 pågående eiendomsutviklingsprosjekter i ulike faser i øyeblikket, og prosjektene varierer i størrelse og omfang. Vi bygger næringsbygg og boliger både for salg og overlevering til driften.Denne rollen kan ikke sammenlignes med en prosjekt Controller hos en entreprenør, der man jobber med ett eller to prosjekter over lang tid. I denne rollen må man kunne se det store bildet og jobbe på tvers av en landsdekkende portefølje med 25 engasjerte prosjektledere.

Eiendomsdivisjonen i Bane NOR, eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med rundt 220 årsverk og om lag 230 aktive utviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er et sted mellom 1-3 milliarder kroner avhengig av markedsutviklingen.
Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 14 togverksteder, og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer – totalt 1500 bygg og 2000 grunneiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er vi en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Vårt overordnede mål er å få flere til å ta toget, samt å bidra til delfinansiering av norsk jernbane. Eiendomsvirksomheten, er en viktig inntektskilde for Bane NOR.

Hos oss får du

Vi er en organisasjon i endring. Viktigheten av oppgavene våre vil prege arbeidsmiljøet rundt deg, med flinke folk som brenner for det de jobber med. Vi setter faglig utvikling høyt, med interne kompetansebyggende muligheter for våre ansatte. Du får arbeidsforhold for tiden vi lever i – med fleksibel arbeidstid og du vil bli inkludert i et sosialt miljø med bl.a bedriftsidrettslag, sosiale og faglige arrangementer. Blant ansattgodene finner du svært gode pensjons- og forsikringsordninger, og selvsagt personalbillett med Go Ahead, SJ Nord og VY sine tog.

Vi har også:

 • Moderne og sentrale lokaler i Oslo, treningsfasiliteter og innendørs sykkelparkering i bygget
 • Flott personalrestaurant og du får selvfølgelig betalt lunsjpause – der det er aktuelt
 • Mulighet til å jobbe noe hjemmefra
 • Permisjonsordninger som møter ditt behov
 • God seniorpolitikk

Vi er også opptatt av work-life-balance – for vi tror at du fungerer bedre på jobb om du fungerer godt privat.

Dette kommer du til å gjøre

 • Være en aktiv sparringspartner og bidragsyter til prosjektene i forhold til forretningsmessige vurderinger (Business Controlling)
 • Være et aktivt bindeledd mellom prosjektene og økonomifunksjonen som involverer relevant kompetanse ved behov
 • Bistå prosjektledere med kalkyler og lønnsomhetsvurderinger i forbindelse med investeringsbeslutninger og prosjektavslutning
 • Fasilitere regelmessige gjennomganger av økonomisk status med prosjektlederne
 • Ta ansvar for overordnet likviditetsstyring og budsjettoppfølging mot besluttede rammer og finansiering
 • Oppfølging av ekstern forretningsførsel i deleide selskap ved tertialrapportering, samt kvalitetssikring av eierstyring og selskapsledelse

 

Vi tror du har solid kompetanse og kunnskap om relevante tema knyttet til eiendomsutvikling;

 • Controlling, regnskap og prosjektgjennomføring
 • God kunnskap om merverdiavgift
 • God kunnskap om skattemessig strukturering av prosjektselskaper
 • God kunnskap om kjøp og salg av eiendom
 • Kjennskap til fisjons- og fusjons prosesser i forbindelse med strukturering av prosjektselskaper

Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives

 • Høyere utdannelse innenfor økonomi/revisjon/controlling
 • Relevant erfaring fra eiendomsbransjen
 • Du er ambisiøs på selskapets vegne
 • Du involverer og engasjerer, skaper resultater sammen med andre
 • Du har god forretningsforståelse og setter deg raskt inn i nye problemstillinger
 • Du har forståelse for strategiske prosesser og kommersiell tankegang
 • Du jobber strukturert og er analytisk
 • Du trives med å bygge relasjoner og nettverk
 • Du har gode kommunikasjons- og samhandlingsegenskaper
 • Du har evnen til å omsette lover og regler til praktiske løsninger
 • Du er initiativrik og liker å jobbe proaktivt

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Kjekt å vite

Å søke jobb i Bane NOR skal være enkelt. Du trenger derfor ikke å skrive et søknadsbrev – en godt utfylt CV på norsk og dine svar på noen få spørsmål i søknadsprosessen, er det vi ønsker fra deg.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss kollegaer med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Det er viktig for oss at våre medarbeidere identifiserer seg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. Hva betyr disse verdiene for deg?

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.