Trainee (førstekonsulent)

Trainee (førstekonsulent)

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Trainee (førstekonsulent)

Søknadsfrist: 10.01.2022


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson
Torstein Aas
Stillingstittel
Avdelingsleder Rehabilitering
Telefon
995 54 010
Kontaktperson
Mehrnoush Dabiri
Stillingstittel
Prosjektleder for Traineeprogrammet
Telefon
923 05 550


Trainee (førstekonsulent)

Er du innvandrer og har utdanning innen bygg og anlegg? Vil du være med på å styre rehabiliteringsprosjekter fra planleggingsfase til overleveringsfase? Da kan en traineestilling som prosjektleder i Eiendom Byggherre være en unik mulighet for deg.

Bærum kommune Eiendom har med sine ca. 270 ansatte ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse.
Enheten Byggherre har det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av alle kommunens byggeprosjekter. Vårt mål er å skape gode, funksjonelle og rasjonelle bygg for våre innbyggere, og samtidig være fremtidsrettede og klimakloke i våre beslutninger. Vi har ansvar for en omfattende og variert portefølje, bestående av prosjekter innenfor skole, barnehage og idrettsbygg, omsorgsboliger og sykehjem. Vi vurderer byggeprosjekter ut i fra hele livssyklusen – med fokus på høy kvalitet, lavere byggekostnader og lave driftskostnader (LCC). I rollen som prosjektleder får du et medansvar for å videreutvikle Bærum kommune Eiendom som en profesjonell eiendomsaktør.

For å få vite mer om Eiendom i Bærum kommune, se her: https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/om-eiendom-i-baerum-kommune/jobbe-i-eiendom/

Om Traineeprogrammet

Traineeprogrammet for innvandrere med høyere utdanning er et ledd i kommunens satsing på mangfold og inkludering, i samarbeid med Nav Bærum. Hensikten er å gi innvandrere med rett fagkompetanse en mulighet til å utvikle seg til en relevant jobb i kommunen, styrke sine språkferdigheter og bygge opp kunnskap og forståelse om det å jobbe i kommunen. Programmet er et  kvali?seringsløp i første omgang med ett års varighet, bestående av 3 måneders prøvetid (arbeidspraksis) og 9 måneders engasjement. Traineeperioden kan eventuelt forlenges etter individuell vurdering. Som trainee vil arbeidsoppgavene og ansvaret utvikles i takt med din progresjon. Gjennom traineeprogrammet får du erfaring og utviklingsmuligheter innen aktuelle fagfelt. Du må være bosatt i Bærum og registrert som arbeidssøker i NAV for å inngå i programmet.

Det forventes høy grad av egeninnsats til faglig og språklig utvikling. Du må være forberedt på å sette av egen fritid til norskopplæring etter behov. For å lese mer om Traineeprogrammet, se her: https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/jobbe-i-kommunen/trainee-ordning-for-jobbsokere-med-innvandrerbakgrunn/.

Arbeidsoppgaver

Som trainee vil arbeidsoppgavene og ansvaret utvikles i takt med din progresjon og modenhet for oppgavene. Stillingen gir deg erfaring og utviklingsmuligheter for å lede bygge- og anleggsprosjekter innenfor rehabilitering og vedlikehold av Bærum kommunes bygningsmasse. I rollen som prosjektleder vil du blant annet lære prosjektledelse gjennom å gjennomføre, lede og styre prosjekter i samsvar med  Bærum kommunes prosjektmetodikk, styringsrammer og systemer.

Viktige oppgaver vil blant annet være å:

 • Utøve prosjektledelse i henhold til Bærum kommunes prosjektmetodikk
 • Ivareta byggherrens plikter i henhold til Byggherreforskriften (BHF)
 • Gjennomføre offentlige anskaffelser i henhold til regelverk og prosedyre, samt gjennomføre kontraktforhandlinger
 • Styre og lede prosjekter på tid, kostnad og kvalitet
 • Sikre godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektenes ulike faser (kunder, leverandører, ansatte og brukere)
 • Kartlegge, vurdere og analysere risikoforhold

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har:

 • Bachelor/master innen ingeniørfag/bygg, prosjektledelse eller tilsvarende (Nokut-godkjent)
 • Arbeidserfaring innen bygg- og anleggsbransjen
 • Kunnskap om prosjektøkonomi, budsjettering og kalkyler
 • Minimum norsk nivå B1, men ønskelig med B2. Det forventes kontinuerlig språkutvikling for å kunne forstå og kommunisere nyanser i språket
 • Fordel med førerkort klasse B

Personlige egenskaper

For å lykkes i jobben tror vi du har noen av disse personlige egenskapene:

 • Er lærevillig og tar ansvar for egen læringsprosess
 • Er en god lagspiller som trives og liker å kommunisere med andre i og utenfor organisasjonen
 • Er strukturert og god til å planlegge og gjennomføre prosjekter
 • Har pågangsmot og kan vise til gode problemløsningsevner
 • Liker å ta lederskap og å ta ansvar

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver der du får bygget opp verdifull arbeidserfaring
 • Skreddersydd norskopplæring
 • Felles samlinger med andre traineer med fokus på aktuelle temaer og nettverksbygging
 • Veileder på arbeidsplassen
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • El-bilpool og elsykler