Trainee (Førstekonsulent)

Trainee (Førstekonsulent)

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Trainee (Førstekonsulent)

Søknadsfrist: 10.01.2022


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson
Jeanette Nyseter
Stillingstittel
Avdelingsleder, Byggherre
Telefon
970 04 120
Kontaktperson
Mehrnoush Dabiri
Stillingstittel
Prosjektleder for Traineeprogrammet
Telefon
923 05 550


Trainee (Førstekonsulent)

Er du innvandrer og har bakgrunn innen arkitektur, eiendomsutvikling eller prosjektledelse? Vil du bidra med å utvikle prosjekter i tidligfase/konseptfase av byggeprosjekterDa kan en traineestilling som prosjektutvikler være en unik mulighet for deg.

Bærum kommune Eiendom har ca. 270 ansatte med ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse.
Enheten Byggherre har det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av alle kommunens byggeprosjekter. Vårt mål er å skape gode, funksjonelle og rasjonelle bygg for våre innbyggere, samtidig som vi har et høyt fokus på å være innovative, fremtidsrettede og klimakloke.

Vi har ansvar for en omfattende og variert portefølje bestående av prosjekter innenfor skole, barnehage og idrettsbygg, omsorgsboliger og sykehjem. Byggherre sikrer kommunale investeringsprosjekter hele veien fra A til Å, det vil si fra idé til utvikling, ferdigstillelse og drift. Rollen som prosjektutvikler innebærer å lede investeringsprosjekter fra foranalysefasen og gjennom konseptfasen, frem til overføring til kollegaer i produksjonsavdelingen.

For å få vite mer om Eiendom i Bærum kommune, se her: https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/om-eiendom-i-baerum-kommune/.

Om Traineeprogrammet
Traineeprogrammet for innvandrere med høyere utdanning er et ledd i kommunens satsing på mangfold og inkludering, i samarbeid med Nav Bærum. Hensikten er å gi innvandrere med rett fagkompetanse en mulighet til å utvikle seg til en relevant jobb i kommunen, styrke sine språkferdigheter og bygge opp kunnskap og
forståelse om det å jobbe i kommunen. Programmet er et kvali?seringsløp i første omgang med ett års varighet, bestående av 3 måneders prøvetid (arbeidspraksis) og 9 måneders engasjement. Traineeperioden kan eventuelt forlenges etter individuell vurdering. Gjennom traineeprogrammet får du erfaring og utviklingsmuligheter innen det aktuelle fagfeltet. Du må være bosatt i Bærum og registrert som arbeidssøker i NAV for å inngå i programmet.

Det forventes høy grad av egeninnsats både når det gjelder faglig og språklig utvikling. Du må være forberedt å sette av egen fritid til norskopplæring etter behov. For å lese mer om Traineeprogrammet, se her:  https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/jobbe-i-kommunen/trainee-ordning-for-jobbsokere-med-innvandrerbakgrunn/.

Arbeidsoppgaver

Som trainee vil arbeidsoppgavene og ansvaret utvikles i takt med din progresjon og modenhet for oppgavene. Som prosjektutvikler-trainee vil du lære å lede utviklingen av byggeprosjekter gjennom god planlegging og organisering i tidlig fase.

Arbeidsoppgaver vil blant annet være å: 

 • Utøve prosjektledelse i henhold til Bærum kommunes prosjektmetodikk
 • Utvikle og lede bygg- og eiendomsprosjekter i tidligfase, herunder tidligfaseutredninger, mulighetsstudier, brukermedvirkning, risiko- og usikkerhetsanalyser og kostnadsestimering
 • Lede reguleringsprosesser fra tidligfase frem til planleggingsfasen
 • Ivareta Byggherreforskriften/SHA i utviklingsfasen i et byggeprosjekt

 Kvalifikasjoner

 • Bachelor/master innen eiendomsutvikling, arkitektur, landskapsarkitektur, prosjektledelse eller tilsvarende (Nokut-godkjent)
 • Det er en fordel med noe erfaring innen prosjektledelse av tidligfase/konseptfase for byggeprosjekter
 • Det er en fordel med noe kunnskap om prosjektøkonomi, budsjettering og kalkulasjon
 • Minimum norsk nivå B1, men ønskelig med B2. Det forventes kontinuerlig språkutvikling for å kunne forstå og kommunisere nyanser i språket

Personlige egenskaper

For å lykkes hos oss er det viktig at du:

 • Er lærevillig og tar et ansvar i egen læringsprosess
 • Er opptatt av samarbeid og bygger gode relasjoner til andre samarbeidsmiljøer, samt at du kommuniserer godt med andre
 • Er strukturert og har gjennomføringskraft
 • Er nysgjerrig på nye løsninger, kreativt tankesett og har gode problemløsningsevner
 • Har pågangsmot

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver der du får bygget opp verdifull arbeidserfaring
 • Skreddersydd norskopplæring
 • Felles samlinger med andre traineer med fokus på aktuelle temaer og nettverksbygging
 • Veileder på arbeidsplassen
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • El-bilpool og elsykler