To prosjektledere

To prosjektledere

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: To prosjektledere

Søknadsfrist: 10.02.2021


Spørsmål om stillingen?

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med plan- og prosjektdirektør Leif Johnny Johannessen 915 55 072.


To prosjektledere

Om stillingene

Vi har ledig to stillinger som prosjektleder.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab. Plan- og prosjektavdelingen er organisert i 4 faggrupper; faggruppe plan og utredning, faggruppe porteføljestyring, faggruppe kunst og kulturminner og faggruppe prosjektgjennomføring.

Avdelingen har ansvar for fysisk arealplanlegging, utredninger av større bygge- og investeringsprosjekter, samt overordnede planer som verneplan, masterplan og reguleringsplaner. Enheten har ansvar for oppfølging av større statlige byggeprosjekter i både utrednings- og gjennomføringsfasen. Plan- og prosjektavdelingen har også ansvar for UiOs egne rehabiliteringsprosjekter, større vedlikeholdsprosjekter og nybygg i egen regi.

Vi søker nå etter to kunnskapsrike og proaktive prosjektledere i faggruppen for prosjektgjennomføring.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse for prosjekter i egne bygg og anlegg, herunder brukerkoordinering, budsjettering, prosjekteringsledelse, anskaffelse, bygging, økonomioppfølging og rapportering
 • Oppfølging av UiOs interesser i eksterne prosjekter, bl.a. Statsbyggprosjekter
 • Medvirkning til EAs porteføljestyring og prosjektprioritering

Faggruppen prosjektgjennomføring ledes av en fagkoordinator som blant annet har ansvar for å faglig utvikling og koordinere arbeidet i faggruppen. Rollen utpekes for en avgrenset periode. Det kan være aktuelt at en av de to tilsatte får rollen som fagkoordinator.

Kvalifikasjonskrav 

 • Det kreves relevant utdanning på fortrinnsvis masternivå alternativt og minimum bachelornivå fra universitet eller høyskole innen relevante fagfelt. Realkompetanse med særskilt relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere noe for utdanningskravet
 • Variert faglig praksis/erfaring fra prosjektledelse innen eiendoms- og byggebransjen
 • Det kreves erfaring fra planlegging, prosessledelse og prosjektledelse
 • Det er en fordel med erfaring fra byggeprosesser i vernede bygg
 • Erfaring med brukerkoordinering vil bli vektlagt
 • Det kreves erfaring med budsjettering, økonomioppfølging og rapportering
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er et krav.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er samarbeids- og utviklingsorientert, proaktiv, nytenkende og selvstendig med høy gjennomføringsevne. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen og utpreget evne til å arbeide selvstendig og systematisk.

Evne til tverrfaglig samarbeid er helt sentralt i stillingene og det er derfor viktig at du har en konstruktiv måte å samarbeide på. Arbeidsoppgavene er varierte, krever fleksibilitet og evne til å variere mellom gjennomføring og saksbehandling. Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil veie tungt ved utvelgelse.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig, engasjert og godt fagmiljø
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger, stilling i en IA-bedrift, god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse, trening i arbeidstiden

Stillingen lønnes som senioringeniør SKO 1181 eller seniorarkitekt SKO 1182  i lønnsspenn kr 643 300  – 768 500 (ltr. 70 – 78 ), alt. som overingeniør SKO 1087 eller overarkitekt SKO 1094 i lønnsspenn til kr. 535 200 – 643 300 (ltr. 60 – 70).

Lønn fastsettes etter individuell vurdering avhengig av erfaring og kompetanse. For å tilsettes som SKO 1181 senioringeniør eller SKO 1182 seniorarkitekt kreves utdanning på masternivå og minst fem års relevant erfaring.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift (http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/ia/)vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.