To eiendomsforvaltere og en rådgiver systemer og prosesser

To eiendomsforvaltere og en rådgiver systemer og prosesser

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo, Eiendomsavdelingen

Stillingstittel: To eiendomsforvaltere og en rådgiver systemer og prosesser

Søknadsfrist: 28.08.2022


Spørsmål om stillingen?

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 / Atle Strande, tlf. 908 92 054 eller med forvaltningssjef Victor Malmquist, tlf. 404 04 495.


To eiendomsforvaltere og en rådgiver systemer og prosesser

Forvaltningsseksjonen består av åtte medarbeidere, inkludert leder, og seksjonsteamet trenger nå flere engasjerte og kompetente kollegaer:

To eiendomsforvaltere
Eiendomsavdelingen (EA) søker to eiendomsforvaltere. Den ene stillingen vil være svært sentral i å etablere og følge opp avtaler knyttet til vårt nye Livsvitenskapsbygg (LVB) og leierne der. Begge stillinger vil ha ansvar for en egen portefølje bestående av interne leiere og eksterne utleiere.

Leierne kan være fakulteter, museer eller samarbeidende virksomheter. Vi leter etter deg som trives med å være i løpende kontakt med våre leietakere, møte dem ute i sine lokaler og være deres talsperson innad i EA. Du vil bl.a. bidra til at leierne får egnede og arealeffektive løsninger for sine arealbehov.  Du vil også ha ansvaret for noen av UiOs innleieforhold og holde dialogen med gårdeier. EA er i ferd med å ta i bruk FDV-systemet Facillit, og det vi være et viktig arbeidsverktøy for Forvaltningsseksjonen. Siden seksjonen har den overordnede dialogen med våre leiere, har vi behov for en tett dialog med andre deler av EA, og vi forventer at du tar initiativ til samarbeid og avklaringer med kollegaer i andre enheter.

Rådgiver systemer og prosesser
Eiendomsavdelingen (EA) arbeider hele tiden for ytterligere profesjonalisering. På eiendomsforvaltningssiden er vi i ferd med å ta i bruk FDV-systemet Facillit, og vi arbeider med å videreutvikle og digitalisere forvaltningsprosessene våre i den forbindelse. UiO har sammen med de andre selvforvaltende universitetene innført internhusleieordning der ett av målene er å bidra nettopp til arealeffektivisering.

Som rådgiver for systemer og prosesser vil du arbeide med prinsipielle saker knyttet til internhusleieordningen og beregningen av denne, videreutvikling av kvalitetsstyringssystem knyttet til eiendomsforvaltning, være superbruker for Facilit (FDV-verktøy) på forvaltningsområdet..
Du vil også være pådriver for arbeidet med arealeffektivisering og ha en koordinerende rolle overfor forvalterne og andre enheter i EA.