Teknisk sjef

Teknisk sjef

Arbeidsgiver: Oslo Areal

Stillingstittel: Teknisk sjef

Søknadsfrist: 06.01.2019


Spørsmål om stillingen?

HARTMARK Executive Search Partner/rådgiver:

 • Philippe Calilé – 900 71 965
 • Anne Cathrine Ringnes – 930 85 543


Teknisk sjef

Stillingen inngår i en liten og ubyråkratisk administrasjon som forvalter store eiendomsverdier. Stillingen vil arbeide i tett samspill med eiendomssjefene i Oslo Areal AS og tekniske forvaltere hos vår samarbeidspartner Newsec Basale.Vedkommende vil få ansvar for å utføre et bredt spekter av arbeidsoppgaver som blant annet omfatter:

 • Organisere og styre mindre leietakertilpasninger, ominnrednings- og vedlikeholdsprosjekter i eiendomsporteføljen. I dette ligger både eget prosjektlederansvar og oppfølging av prosjekter som utføres av Newsec Basale AS.
 • Budsjettering av potensielle prosjekter, innkjøp/ kontrahering og økonomisk styring av tjenester, leveranser og entrepriser innenfor vedtatte budsjetter.
 • Følge opp Newsec Basales tekniske forvaltning i henhold til den til enhver tid gjeldende avtale mellom Newsec Basale AS og Oslo Areal AS, herunder delta i månedlige operative møter
 • Opparbeide og vedlikeholde relasjoner mot kunder og samarbeidspartnere
 • Overordnet HMS-ansvar for eiendommene og ansvar for at eiendommer og aktiviteter er i overenstemmelse med myndighetskrav og selskapets regler, herunder sikre korrekt og dekkende dokumentasjon.
 • Bistå ved teknisk vurdering av investerings/ kjøpsobjekter, herunder teknisk due diligence ved kjøp og salg av eiendommer.

 

Oslo Areal har et tydelig miljøfokus og er bl.a. medlem i Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse. Teknisk sjef kan, avhengig av kompetanse og interesse, få et overordnet ansvar for oppfølging av arbeidet med miljø og bærekraft i selskapet.

Stillingen rapporterer til Eiendoms- og hospitalitydirektør.

 

Kompetanse 

Oslo Areal AS søker en serviceorientert, innsatsvillig og fleksibel Teknisk sjef, som kan være med på å bidra til å opprettholde gode kundeforhold og høy utleiegrad.

Aktuelle kandidater har utdanning innenfor byggteknikk eller andre tekniske fag.

God IT-kompetanse (Microsoft Office) er nødvendig.

Aktuelle kandidater har trolig erfaring fra drift/ forvaltning av næringseiendom og/ eller erfaring innen ledelse av ombyggings-/ rehabiliterings-/ oppussingsprosjekter.

Bakgrunn fra eiendomsselskap, forvaltere, entreprenører, rådgivere eller andre leverandører vil være relevant.

Erfaring med miljøtiltak og sertifiseringsordninger som BREEAM NOR er positivt.

Teknisk sjef må fremstå som en fremoverlent og faglig dyktig person med en positiv, konstruktiv grunnholdning som gjør vedkommende til et verdifullt bindeledd mellom Oslo Areal AS, Newsec Basale AS og kundene.

Teknisk sjef bør være effektiv, operativ og løsningsorientert, og vedkommende må trives med å ha mange baller i luften. Fleksibilitet og vilje til å yte det lille ekstra er viktig.

 

Oslo Areal tilbyr: 

 • En variert og spennende jobb med utviklingsmuligheter.
 • Et solid og fremtidsrettet selskap med sterke vekstambisjoner og muskler til gjennomføring av disse.
 • En liten organisasjon som innebærer at hver enkelt har spennende og utfordrende oppgaver.
 • Korte beslutningsveier og dedikerte eiere.
 • En profesjonell organisasjon med høy eiendomskompetanse og godt renommé.
 • Et godt, trivelig og tverrfaglig arbeidsmiljø .
 • Konkurransedyktige betingelser.

 

Om arbeidsgiveren

Oslo Areal er et dynamisk og fremtidsrettet eiendomsselskap med hovedfokus på kontoreiendommer nær kommunikasjonsknutepunkt i Oslo-området. Selskapet har som mål å være en lønnsom og miljøbevisst utleier og samarbeidspartner for dagens og morgendagens leietakere. Oslo Areal eier, forvalter og utvikler ca. 275 000 m2 kontorareal med en eiendomsverdi på ca. 9,7 milliarder kroner. Selskapet eies 50/50 av Gjensidige Forsikring ASA og AMF Pensionsförsäkring AB (Sveriges ledende pensjonsselskap). Oslo Areal eier, forvalter og utvikler eiernes eiendomsinvesteringer i Norge.  Oslo Areal AS har 13 ansatte, og selskapet har et godt omdømme, både blant leietakere, leverandører og i bransjen for øvrig.

FINN-kode  135634144