Teamleder IKT Eiendom

Teamleder IKT Eiendom

Arbeidsgiver: Bane Nor SF

Stillingstittel: Teamleder IKT Eiendom

Søknadsfrist: 23.01.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Tove Guttulsrud Sjøberg

Telefon: 916 50 234


Teamleder IKT Eiendom

Har du erfaring som IKT Teamleder og vil jobbe med Bane NOR Eiendom?

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 3 400 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Jernbanen står midt i en stor digitalisering der IT-tjenester og -teknologi spiller en stadig mer sentral rolle. Dette gir nye muligheter for utvikling av Bane NOR som virksomhet gjennom automatisering og mer effektive arbeidsprosesser, bedre styring og kontroll, samt mulighet for å utnytte prediktive analyser for bedre ressursbruk.

Vi søker en engasjert og gjennomføringssterk teamleder til vårt nyopprettede tjenesteteam for Eiendom i IKT-avdelingen. Som tjenesteansvarlig får du ansvar for å lede tjenesteteamet som skal sikre tilfredsstillende drift, forvaltning og videreutvikling av IKT Eiendoms-tjenesten.

Bane NOR Eiendom er, med sine sentrale tomter, en viktig aktør i by- og stedsutvikling. Vi er en av Norges største eiendomsaktører og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Eiendomsdivisjonen forvalter en sammensatt portefølje som består blant annet av stasjonsbygninger, verksteder og tekniske bygg.

Bane NOR Eiendom har nylig flyttet mange fagsystemer til Microsoft sine skyplattformer, og er rigget for videreutvikling av tjenestene for å være konkurransedyktig i eiendomsmarkedet. I plattformen er Microsoft Dynamics 365 Finance med eiendomspåbygget Onsite, Microsoft Dynamics 365 CRM Sales og andre fagsystemer som er tett integrert og i utvikling.

Vi ser etter en dyktig teamleder som ønsker å jobbe i samspillet mellom forretning og IKT og som motiveres av å etablere og videreutvikle smidige team for utvikling og forvaltning.

ArbeidsoppgaverSom tjenesteansvarlig får du ansvar for å lede tjenesteteamet som skal sikre tilfredsstillende drift, forvaltning og videreutvikling av digitale verktøy som støtter Eiendomsdivisjonen i Bane NOR. Stillingen har ikke personalansvar og rapporter til Seksjonsleder IKT Forretningsstøtte under IKT Forretningstjenester.

 • Jobbe tett på forretning, forstå deres behov og fasilitere prioritering av forvaltning og utvikling av tjenesten.
 • Utvikle handlingsplaner og roadmaps for applikasjonene i tjenesten.
 • Bidra til etablering og utvikling av tjenesteteamet og sikre samspillet internt i teamet, med andre tjenesteteam og med fagområder i IKT.
 • Bestille og følge opp leveranser fra leverandørene og sikre at Bane NOR får leveranser av høy kvalitet.
 • Pådriver for effektivisering av forvaltning og utvikling.
 • Hovedansvar for kontrakt-, lisens- og økonomioppfølging for tjenesten

Ønskelige kvalifikasjonerVi søker deg med gode teamlederegenskaper og som trives med å jobbe i små, autonome team med ansvar for å levere best mulig IKT-tjenester. Du liker deg i skjæringspunktet forretning og IKT og evner å tenke helhetlig på tvers av fagområder og kommuniserer godt med alle deler av virksomheten.

 • Utdanning på mastergradsnivå, eventuelt kan bred erfaring og utdanning på bachelor-nivå likestilles
 • Erfaring med ledelse av smidige leveranseteam, gjerne i rollen som scrum master/teamleder
 • Erfaring med å jobbe i skjæringspunktet IKT og forretning
 • Erfaring med IKT utvikling og forvaltning
 • Erfaring fra eiendomsbransjen og eiendomssystemer er ønskelig, men ikke et krav
 • Erfaring med MS Dynamics 365 er en fordel, men ikke et krav
 • Erfaring med leverandørstyring
 • God økonomisk forståelse, erfaring med budsjettering og økonomioppfølging

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Dine personlige egenskaperSom person blir du motivert av å jobbe med mennesker og få team til å yte maksimalt gjennom god organisering og ledelse. Du er du flink til å tilpasse informasjon til målgruppen i virksomheten og kommuniserer godt med medarbeidere og ledere på alle nivåer i organisasjonen.

 • Gode lederegenskaper med evne til å motivere, inspirere og prioritere
 • Strukturert, systematisk og leveranseorientert
 • Evne til å jobbe målrettet, teamorientert og skape gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
 • Sterke samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner på tvers av nivåer og funksjoner
 • Evne til å lytte, bygge tillit og opptre som en strategisk sparringspartner for forretningsområdene
 • Selvstendig og initiativrik

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Om arbeidsgiveren

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.