Strategisk rådgiver – tidlig fase

Strategisk rådgiver – tidlig fase

Arbeidsgiver: Entra ASA

Stillingstittel: Strategisk rådgiver - tidlig fase

Søknadsfrist: 05.01.2020


Spørsmål om stillingen?


Strategisk rådgiver – tidlig fase

Entra søker strategisk rådgiver til tidligfase av eiendom- og prosjektutvikling

Som Strategisk rådgiver – tidligfase vil du ha en avgjørende rolle i vårt arbeid med prosjekter i tidligfase og særlig opp mot offentlige kontaktpunkt. Rollen vil være viktig med tanke på arkitektur, byutvikling og konseptualisering. Du vil ha nær tilknytning vår avdeling for Prosjektutvikling og Marked og eiendomsutvikling , og rapportere til en av disse avdelingene. Tverrfaglig samarbeid med øvrige avdelinger er en naturlig en del av hverdagen, og arbeid med konsepter for tidligfase organiseres i en teamstruktur som sikrer best mulig fremdrift og faglig ansvar.For å lykkes i stillingen må du evne å jobbe med prosjekter på detaljnivå, men også løfte blikket med tanke på strategi og utviklingsarbeid. Du må evne å se fremtidens bybilde og morgendagens krav fra kundene når du jobber innovativt og strategisk med Entra som det prefererte vertskapet. Du må gjerne utfordre etablerte rutiner og prosesser. Vi ønsker en medarbeider som effektivt arbeider med myndighetene og som evner innsalget fordi det er det beste for byen vår.Fagansvarlig for:

 • Reguleringsprosesser, utbyggingsavtaler og komplekse byggesaker
 • Vårt ansvar knyttet til kulturminnevern
 • Kontaktpunkt mot offentlige myndigheter knyttet til byggesak og regulering
 • Identifisering og utvikling av konsepter i tidligfase

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå med å etablere eiendoms- og prosjektstrategi
 • Inngå i Entra sin prosjektorganisasjon for alle utviklingsprosesser
 • Vurdere utviklingsmuligheter i eksisterende eiendomsportefølje eller i forbindelse med kjøp og salg av eiendom
 • Rådgi og sikre erfaringsdeling:
  • i alle reguleringssaker
  • i alle saker som involverer by- og riksantikvar og/eller plan og bygningsetaten
  • vedrørende utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser i prosjekter
  • vedrørende utforming av bygg, i et byutviklingsperspektiv kombinert med kommersiell tilnærming
  • i anskaffelse av arkitekt og rådgivere for kritisk kompetanse til bestemte mulighetsstudier og prosjekter

Ønsket kompetanse og faglig erfaring:

 • Relevant høyere formell utdannelse
 • Erfaring fra ledelse av tidligfase i større eiendomsprosjekter, eiendomsvirksomhet eller entreprenør
 • Erfaring fra roller som innebefatter byutvikling, arkitektur og/eller samfunnsansvar
 • Fordel med erfaring fra både tekniske og økonomisk relaterte stillinger
 • Ønskelig med erfaring fra offentlig saks- eller planbehandling i Oslo kommune
 • Erfaring med eiendomsutvikling fra byggherres perspektiv
 • Godt kjent med mekanismene i eiendomsmarkedet

Personlige egenskaper:

 • Optimistisk og nysgjerrig lagspiller med evne til å lede kreative og innovative prosjekter
 • Evne til å håndtere arbeid i flere prosjekter samtidig
 • Beslutningsdyktig og forretningsorientert med kommersiell teft
 • Evne til å ha både leder- og rådgiverrolle i et prosjektteam
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Initiativrik og tillitsskapende med evne til å skape fremdrift i prosjekter

Vi tilbyr:

 • Jobb i et selskap som ønsker å gjøre en forskjell og med en sterk miljøprofil
 • Arbeidsplass med høy arbeidsglede
 • Faglig sterke kolleger og en arbeidsplass med høy intern kompetanse i alle ledd
 • Gode utviklingsmuligheter tilrettelagt av Entra og gjennom stillingen i form av stadig nye og utfordrende prosjekter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger

 

Noe reising i forbindelse med samarbeid med regionene (Bergen, Trondheim, Stavanger) må påberegnes.

Entras verdier er: tett på, nyskapende, ansvarlig og Ett lag . Verdiene representerer selve drivkraften i Entra. De motiverer til å levere gode resultater og veileder hvordan vi jobber med kunder, leverandører og hverandre. Verdiene skal være i daglig bruk og gi oss retning når vi skal ta beslutninger.

 

Om arbeidsgiveren
Entra ASA er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Forretningsideen er å utvikle, leie ut og forvalte attraktive og miljøledende lokaler, samt utøve aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer. Selskapet eier, forvalter og utvikler cirka 1,3 millioner kvadratmeter, fordelt på 92 bygg. Markedsverdien av eiendomsporteføljen er ca. 46 milliarder kroner. Entra er etablert med virksomhet i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger og har ca 175 ansatte.