Spesialrådgiver

Spesialrådgiver

Arbeidsgiver: Bærum Kommune

Stillingstittel: Spesialrådgiver

Søknadsfrist: 11.04.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Jan Willy Mundal

Stillingstittel: Tjenesteleder

Telefon: 67 50 44 09


Spesialrådgiver

Prosjektenheten – realisering av spennende prosjekter

Vi søker etter en Jordskiftekandidat. Både erfaren og nyutdannet kan søke.

Prosjektenheten styrer Bærum kommunes prosjekter innen teknisk infrastruktur; vei, vann og avløp, byutvikling, renovasjon, grønt i form av turveier, parker og gravplasser og nå massehåndtering. Vi er 43 ansatte, som ivaretar kommunens byggherreansvar gjennom ledelse av prosjekter fra konseptfasen til gjennomføring og overlevering av ferdige anlegg. Prosjektenheten består av avdelingene Miljø og samferdsel, Vann og avløp samt en stab.
Vår prosjektomsetning er på 400 mill. kr. pr. år.
Vi er ISO-sertifisert for oppfølging av kvalitet ISO 9001 og miljø ISO 14001 og har gode systemer for gjennomføring av prosjekter, f.eks. økonomistyring.

Jordskiftekandidat/Grunnerverver – vil du bli vår nye kollega?
Bærum kommune ved Prosjektenheten søker en jordskiftekandidat for å styrke teamet vårt innen grunnerverv. Prosjektenheten gjennomfører ulike utbyggingsprosjekter som krever grunnervervsavtaler med grunneiere.
Prosjektene våre berører Bærum kommunes innbyggere i ulik grad, breddeutvider eksisterende fortau for å gi rom for syklende, restaurerer og oppgraderer broer, bidrar til byutvikling ved å legge til rette for fortetting, og oppgraderer avløpssystemet slik at færre kjellere blir fylt med vann ved styrtregn. Vi kan tilby varierte og interessante oppgaver.

Du vil jobbe med forhandlinger og kontakt med grunneiere, rådgivning i prosjektene og verdifastsettelse av tiltaket som berører ulike typer eiendom, samt forberede og gjennomføre ekspropriasjonsvedtak, og bistå ved gjennomføring av skjønn for domstolene. Vi søker deg som er løsningsfokusert og effektiv, nøyaktig og nysgjerrig. Faglig interesse er viktig, og du må være klar for å jobbe i spennende og utfordrende prosjekter!

Vi søker etter en dyktig og motivert fagperson til vårt team, som ønsker å være med å videreutvikle Prosjektenheten, og levere gode resultater sammen med oss.

Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver tilknyttet gjennomføring av alle faser for grunnerverv i prosjekt
 • Gjennomføre forhandlinger og saksbehandling for å erverve eller sikre tiltredelse til nødvendig grunn og rettigheter
 • Forberedelse og gjennomføring av eventuelle ekspropriasjonsprosesser og skjønn, og øvrige nødvendige tvangsprosesser
 • Rydde opp i eiendomsforhold langs offentlig vei, og sørge for matrikulering av umatrikulert grunn
 • Bistand i planarbeid, estimering av kostnader til grunnerverv, matrikulering, dokumentasjon og erfaringsoverføring

Kvalifikasjoner

 • Det kreves master i eiendomsfag/jordskiftekandidat
 • Annen relevant utdannelse og lengre praksis og gode personlige forutsetninger kan kompensere for utdannelseskravet
 • Erfaring med gjennomføring av grunnerverv vil bli vektlagt, men nyutdannede med litt erfaring oppfordres også til å søke
 • Det forutsettes førerkort for personbil

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og med god evne til å planlegge og gjennomføre
 • Er tydelig og kommuniserer godt, både muntlig og skriftlig
 • Engasjert, fleksibel og omgjengelig, med gode samarbeidsevner
 • Har evne til å sette seg raskt inn i nye systemer og prosesser
 • Stor arbeidskapasitet og pågangsmot

Personlig egnethet blir vektlagt

Om arbeidsgiveren

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.