Spesialrådgiver

Spesialrådgiver

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Spesialrådgiver

Søknadsfrist: 05.12.2021


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson
Petter N Haug Sandbu
Stillingstittel
Tjenesteleder
Telefon
928 23 930
Kontaktperson
Camilla Bakken Torp
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
950 63 567


Spesialrådgiver

Har du lyst til å jobbe sammen med kolleger som har klare mål for fotavtrykket til Bærum kommunes eiendommer? Vil du være med på en tung satsing på smarte, sikre og klimakloke bygg? I Bærum kommune kan du virkelig sette varige spor etter deg.

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvaret for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av over 850 000 m2 bygningsmasse. Vi jobber med noen av de mest spennende byggeprosjektene i Norge, som utviklingen av Fornebu-området, videreutvikling av Sandvika og nye Nadderud Stadion. I 2020 mottok vi prisen for «Årets Helsebygg» for Carpe Diem demenslandsby, og nytt svømmeanlegg på Rud er akkurat ferdigstilt.

Vi skal investere 8 milliarder kroner de kommende årene, i både utvikling av nye prosjekter, og vedlikehold av vår eksisterende eiendomsmasse. Samtidig skal vi velge gode økonomiske og kvalitative løsninger for utforming, forvaltning og vedlikehold av våre eiendommer.

Eiendomsvirksomheten i Bærum kommune er organisert i seks tjenesteområder: Forvaltning, Drift, Renhold, Byggherre (prosjektvirksomheten), Byggkompetanse & Utvikling og Grunneiendom.

Vi søker etter en dyktig fagperson til stillingen som fagansvarlig Brannsikkerhet. Stillingen skal sammen med seniorrådgiver dekke brannområdet i Bærum kommune Eiendom. Vi har mange ulike grupper brukere i våre bygninger, og dermed et betydelig ansvar for brannsikkerhet og sikkerhet og beredskap generelt.

Stillingen er lagt til nyopprettet avdeling Digitalisering og Sikkerhet i enheten Byggkompetanse og Utvikling i Bærum kommune Eiendom. Avdelingen står sentralt i videreutvikling av sentrale områder som automasjon, IKT, elektro, brannsikkerhet, sikkerhet og beredskap i kommunens eiendommer.

Som fagansvarlig Brannsikkerhet vil du ha hovedansvaret for oppfølging av fagområdet med strategisk rådgivning og utvikling innen brannområdet i forbindelse med både nybygg og vedlikeholdsprosjekter. I tillegg vil du få ansvar for å utvikle og vedlikeholde rutiner for oppfølging av brannvernansvaret i den eksisterende eiendomsmassen.

Enheten Byggkompetanse og Utvikling har i dag 20 ansatte fordelt på 3 avdelinger – Bærekraft og Installasjoner, Digitalisering og Sikkerhet, FDVU. Byggkompetanse og Utvikling er Eiendom sin fag-, rådgivnings- og utviklingsenhet. Enheten har ansvaret for kommunens byggeprogram, og for å legge premissene for å skape sikre, smarte og klimakloke bygg.       

Arbeidsoppgaver

I rollen som fagansvarlig Brannsikkerhet får du ansvar for å lede og koordinere gjennomføring av tiltak knyttet til fagområdet.

Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • Være en pådriver for å prioritere og gjennomføre nødvendige tiltak innen brannområdet
 • Brannteknisk oppfølging/kontroll av brannkonsept og FDV-dokumentasjon i forbindelse med prosjekter
 • Sørge for beskrivelser av branntekniske krav i byggeprogram og holde dette oppdatert
 • Samarbeid internt i Bærum kommune, med leietakere og brannvernmyndigheter
 • Være fagstøtte i forbindelse med vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter
 • Sørge for at det er tilfredsstillende og oppdaterte branntekniske rutiner og instrukser for bygningsmassen
 • Sikre tilstrekkelig brannfaglig støtte til driftspersonell og forvaltere
 • Bidra til gjennomføring av risikovurderinger og tilstandsanalyser for kommunens bygningsmasse
 • Organisere opplæring og kurs ved behov

Kvalifikasjoner

 • Relevant 3-årig høyskole/universitet,  branningeniør, byggingeniør
 • Dokumentert relevant erfaring kan kompensere for manglende høyere utdanning
 • Minimum 5 års erfaring innen brannrådgivning
 • Erfaring innen brannvernarbeid (og beredskapsarbeid)
 • God kjennskap til prosjektledelse og utviklingsarbeid
 • Erfaring med gjennomføring av risikoanalyser og sårbarhetsanalyser
 • Kjennskap til prosjektering, tilstandsanalyser, forvaltning av forskrift om brannforebygging, PBL/TEK og tidligere forskriftsverk

Personlige egenskaper

 • Ryddig og strukturert arbeidsform
 • Tar initiativ og finner løsninger
 • Trives med arbeid i team
 • Utvikler omfattende og realistiske planer med både korte og lange tidshorisonter
 • Vurderer hvert tiltak og avgjørelse opp mot innvirkning på brukerne
 • Setter utfordrende mål og jobber hardt for å nå dem
 • Utvikler effektive, fornuftige og praktiske løsninger på problemer
 • Formidler informasjon med klarhet og letthet, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

Foruten store, svært varierte og dessuten samfunnsnyttige prosjekter, får du følgende i denne rollen:

 • Arbeide i et tverrfaglig miljø med kunnskapsrike og engasjerte kolleger sentralt i Sandvika
 • Gode utviklingsmuligheter hos en av Norges største eiendomsvirksomheter
 • Være i en organisasjon i utvikling
 • Fleksitidsordning
 • El-bilpool og el-sykler
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Lønn etter avtale