Spesialrådgiver

Spesialrådgiver

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Spesialrådgiver

Søknadsfrist: 10.12.2021


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson
Stian Østereng
Stillingstittel
Avdelingsleder FDVU
Telefon
452 45 698
Kontaktperson
Petter N Haug Sandbu
Stillingstittel
Tjenesteleder Byggkompetanse og Utvikling
Telefon
928 23 930


Spesialrådgiver

Har du lyst til å jobbe sammen med kolleger som har klare mål for fotavtrykket til Bærum kommunes eiendommer? Vil du være med på en tung satsing på smarte, sikre og klimakloke bygg? I Bærum kommune kan du virkelig sette varige spor etter deg.

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvaret for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av over 850 000 m2 bygningsmasse. Vi jobber med noen av de mest spennende byggeprosjektene i Norge, som utviklingen av Fornebu-området, videreutvikling av Sandvika og nye Nadderud Stadion. I 2020 mottok vi prisen for «Årets Helsebygg» for Carpe Diem demenslandsby, og nytt svømmeanlegg på Rud er akkurat ferdigstilt.

Vi skal investere 8 milliarder kroner de kommende årene, i både utvikling av nye prosjekter og vedlikehold av vår eksisterende eiendomsmasse. Samtidig skal vi velge gode økonomiske og kvalitative løsninger for utforming, forvaltning og vedlikehold av våre eiendommer.

Eiendomsvirksomheten i Bærum kommune er organisert i seks tjenesteområder: Forvaltning, Drift, Renhold, Byggherre (prosjektvirksomheten), Byggkompetanse & Utvikling og Grunneiendom.

Vi søker etter en dyktig fagperson til nyopprettet stilling som Fagansvarlig Byggeprogram og Utvikling dokumentasjon.

Den ledige stillingen er lagt til avdeling FDVU i enheten Byggkompetanse og Utvikling i Bærum kommune Eiendom. Avdelingen består av høyt kvalifiserte rådgivere med
spisskompetanse innen ulike områder relatert til dokumentasjon av kommunens eiendommer. Avdelingen har ansvaret for at Eiendom til enhver tid har tilgjengelig oppdatert FDV-dokumentasjon, samt systemer og verktøy for håndtering av FDV-dokumentasjonen. FDVU-avdelingen er aktivt med i tilretteleggingen for FDV-innsamling i kommunens byggeprosjekter, samt å utvikle 3D/BIM som operative verktøy fra byggeprosjektene til drift og forvaltning av eiendommene. Avdelingen gir faglige råd på tvers i hele Eiendom og i andre aktuelle virksomheter i kommunen.

Som fagansvarlig Byggeprogram og Utvikling dokumentasjon vil du ha hovedansvaret for videreutvikling av kommunens standardiserte byggeprogram og FDV-dokumentasjon for eiendommene. Videreutvikling av standardisert byggeprogram innebærer å kontinuerlig forbedre kravene som stilles til byggene på bakgrunn av erfaringer fra prosjekter og drift og behov fra tjenestene, samtidig som fokus på kostnader og miljø ivaretas. Videreutvikling av FDV innebærer å utvikle en metodikk som bidrar til at levert FDV-dokumentasjon fra prosjektene har nødvendig kvalitet til å sikre oppfølging av kravene fra standardisert byggeprogram og tilrettelegger for best mulig drift av ferdigstilte bygg.

Enheten Byggkompetanse og Utvikling har i dag 20 ansatte fordelt på 3 avdelinger – Bærekraft og Installasjoner, Digitalisering og Sikkerhet, FDVU. Byggkompetanse og Utvikling er Eiendom sin fag-, rådgivnings- og utviklingsenhet. Enheten har ansvaret for kommunens byggeprogram, og for å legge premissene for å skape sikre, smarte og klimakloke bygg.

Arbeidsoppgaver

I rollen som fagansvarlig får du ansvar for å lede og koordinere gjennomføring av tiltak knyttet til fagområdene.

Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • Eie og videreutvikle kravene som stilles til utforming av de kommunale byggene med hensyn til kvalitet, kostnad og høye miljøambisjoner
 • Koordinere arbeidet med videreutvikling av byggeprogrammet internt i Eiendom og ut mot tjenestene
 • Organisere, planlegge og sikre gjennomføring av prioriterte oppgaver og prosjekter
 • Tilrettelegge for at prosjektene får de riktige kravene og grunnlagsdokumentene for å starte opp anbudskonkurranser
 • Samarbeide tett med enhetene Byggherre (prosjektorganisasjonen), Forvaltning og Drift for å sikre overgangen fra byggeprosjektet lyses ut til det er ferdig og idriftsatt
 • Systematisere dokumentasjon for byggene på et godt nok nivå og videreutvikle prosessen med innsamling av FDV-dokumentasjon
 • Sørge for et etablert nivå for FDV-dokumentasjon for sikker og god drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse

Kvalifikasjoner

For å mestre oppgavene bør du ha følgende bakgrunn:

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå (byggfaglig retning er ønskelig)
 • Dokumentert relevant erfaring kan kompensere for manglende høyere utdanning
 • Erfaring fra virksomheter innen eiendom, fagrådgivning eller entreprenørvirksomhet
 • Bred erfaring fra større og komplekse byggeprosjekter
 • Erfaring fra arbeid med kalkulasjon av tilbud hos entreprenør
 • Arbeidet med oppbygging og kvalitetssikring av FDV-dokumentasjon
 • Forståelse for tverrfaglig merkesystem og norsk standard på området
 • Erfaring fra arbeid med LCC vurderinger

Personlige egenskaper

 • Ryddig, systematisk og strukturert arbeidsform
 • Evne til å se helhet og komplekse sammensetninger
 • Tar initiativ og finner løsninger
 • Trives med arbeid i team, lytte og lære
 • Liker samarbeid på tvers av fag og enheter
 • Vurderer hvert tiltak og avgjørelse opp mot innvirkning på brukerne
 • Setter utfordrende mål og jobber hardt for å nå dem
 • Utvikler effektive, fornuftige og praktiske løsninger på problemer
 • Formidler informasjon med klarhet og letthet, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

Foruten store, svært varierte og dessuten samfunnsnyttige prosjekter, får du følgende i denne rollen:

 • Arbeide i et tverrfaglig miljø med kunnskapsrike og engasjerte kolleger sentralt i Sandvika
 • Gode utviklingsmuligheter hos en av Norges største eiendomsvirksomheter
 • Være i en organisasjon i utvikling
 • Fleksitidsordning
 • El-bilpool og el-sykler
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Lønn etter avtale