Seniorrådgiver FDV

Seniorrådgiver FDV

Arbeidsgiver: Bane NOR SF

Stillingstittel: Seniorrådgiver FDV

Søknadsfrist: 12.09.2022


Spørsmål om stillingen?

Hallvard Ekker

Seniorrådgiver tekniske anlegg

Epost: hallvard.ekker@banenor.no

Mobil: 97548494


Seniorrådgiver FDV

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører Med ca. 220 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder.

Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsvirksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR.

 

Vi søker deg som kan være en pådriver i arbeidet med å effektivisere og digitalisere drift- og vedlikeholdsprosessene våre. I dette inngår prosess, data, system og teknologi i bygg.

 

Vi ser etter deg som er nysgjerrig på hvordan digitale verktøy kan optimalisere arbeidshverdagen til de ansatte og kundene våre. Du vil inngå i et kompetent team som ivaretar tilsvarende oppgaver i dag. På grunn av økt oppdragsmengde må vi forsterke dette miljøet. Stillingen er nyopprettet og du vil ha god mulighet til å påvirke den. Stillingen er plassert i Eiendomsdivisjonen i Bane NOR. Den inngår i avdelingen Fag og Utvikling, Seksjon FDV-optimalisering. Du vil jobbe tett med andre avdelinger i Eiendomsdivisjonen, andre divisjoner i Bane NOR og konsernets sentrale IKT miljø.

 

Vi skal anskaffe nytt FDV-system og trenger en til å bidra inn i arbeidet med kravspesifikasjon og kartlegging av eksisterende prosesser for å dekke behovet til Bane NOR eiendom. Du trenger god erfaring innenfor drift og vedlikehold, ha prosess- og forretningsforståelse og ha god systemforståelse.

 

Arbeidsoppgaver

 

  • Være en ressurs og støtte for Drift- og Vedlikeholdssjefene våre
  • Delta i beskrivelse og anskaffelse av nytt FDV system
  • Videreutvikle og implementere systemer og prosesser knyttet til energioppfølging, drift og vedlikehold
  • Være superbruker for FDV- og Energioppfølgingsverktøy
  • Planlegge og gjennomføre av internopplæring
  • Foreta analyser og vurderinger relatert til ansvarsområdet

 

 

Kvalifikasjoner

 

  • Relevant teknisk utdanning fra universitet eller høyskole, omfattende realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
  • Relevant erfaring fra eiendomsvirksomhet
  • God digital kompetanse med høy kompetanse på/erfaring som superbruker på FDV-, og energioppfølgingssystemer
  • Erfaring fra/god kunnskap om forbedringsarbeid, effektivisering og digitalisering av prosesser.

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

 

Personlige egenskaper

 

Vi søker deg som er interessert i bygg og teknologi, er initiativtaker som ser løsninger fremfor begrensninger. Du er nysgjerrig, åpen, engasjert og profesjonell. Du er en inspirerende, involverende og en god relasjons- og nettverksbygger. Du arbeider også selvstendig og er strukturert og systematisk. Du takler en hverdag med tidvis høyt tempo og kan prioritere, gjennomføre og oppnå resultater. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.