Senioranalytiker/Analytiker

Senioranalytiker/Analytiker

Arbeidsgiver: Entra ASA

Stillingstittel: Senioranalytiker/Analytiker

Søknadsfrist: 21.05.2022


Spørsmål om stillingen?

Ved spørsmål til stillingen eller rekrutteringsprosessen kan du kontakte HR-rådgiver Mats Kjelvik Berg på e-post mkbe@entra.no.


Senioranalytiker/Analytiker

Med fokus på bærekraft i alle dimensjoner og helhetlig byutvikling tør vi påstå at Entra skiller seg ut og bidrar positivt til områdene i nærheten av våre eiendommer. Vi ønsker å gjøre hverdagen til våre leietakere så forutsigbar og fleksibel som mulig, samtidig som vi tar vare på våre omgivelser og leverer lønnsomme prosjekter.

Vil du bli en del av Norges mest spennende eiendomsselskap som de nærmeste årene har en sentral rolle i å utvikle sentrumsområdene i Oslo, Trondheim og Bergen? Bli del av en avdeling med solid faglig styrke, gjennomføringskraft og unik kompetanse innen prosjektutvikling og prosjektgjennomføring?

Grunnet økt aktivitet søker Entra nå en teamorientert og faglig sterk analytiker. Du vil bidra med viktig beslutningsstøtte i utviklings- og gjennomføringsprosjekter, lønnsomhetsvurderinger og løpende økonomisk oppfølging av prosjektene.

Stillingen tilhører Entras virksomhetsområdet for Prosjektutvikling og rapporterer til Leder investeringsanalyse og prosjektoppfølging.

Ansvarsområder:

Du kommer til å jobbe med investeringsanalyse for flere av våre utviklingsprosjekter og ifm prosjekter i gjennomføringsfase, både nybyggsprosjekter og rehabiliteringsprosjekter. Du vil regne på lønnsomheten ved ulike alternative prosjektstrategier som vurderes når en eiendom nærmer seg prosjekt. Dette gir mulighet til tverrfaglig samarbeid med flere av Entras virksomhetsområder og spisskompetanse på prosjektering, prosjektgjennomføring. eiendomsutvikling og analyse. I stillingen kan du ellers forvente:

 • Ansvarlig for business case og underlag i forbindelse med prosjektinvesteringer og investeringsbeslutninger
 • Regne på lønnsomheten i alternativer som skal vurderes for ulike grep i prosjekteiendommer
 • Bidra til å sikre lønnsomhet i prosjektporteføljen og foreta løpende økonomisk oppfølging av pågående prosjekter
 • Bidra i utvikling av selskapets finansielle modell for vurdering av prosjektinvesteringer
 • Videreutvikle strukturkapital knyttet til investeringsprosessen
 • Ansvarlig for innhenting og analyse av erfaringstall ( benchmarking )
 • Noe ad hoc analyse- og prosjektarbeid, samt noen rapporteringsoppgaver må påregnes

Bakgrunn, ferdigheter og erfaring:

Du kan ha ulike bakgrunner for å lykkes i denne stillingen. Du bør først og fremst ha med deg kunnskap og erfaring som er relevant for ansvarsområdene. Vi tror du har:

 • Utdannelse som siviløkonom eller industriell økonomi med spesialisering i finans eller lignende utdanningsretninger.
 • 4-7 år erfaring fra finans, investering, rådgivningsmiljøer ( management consulting ) og/eller eiendomsutvikling
 • Svært gode kunnskaper i Excel, erfaring med utvikling av analyse-/rapporteringsmodeller i Excel og gjerne kjennskap til VBA

Vi tror også at du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen:

 • Samarbeidsorientert og relasjonsbygger, som gjerne liker å utfordre
 • God kommersiell forståelse
 • Evner å kommunisere dine analyser klart og tydelig
 • Nysgjerrig og detaljorientert på finansielle modeller
 • Evner å ta selvstendige beslutninger innen ditt fagområde
 • Deler kunnskap med kollegaer
 • Liker et høyt tempo og dynamisk miljø
 • Våre verdier: Ett lag, Ansvarlig, Nyskapende og Tett på

Hvorfor velge denne muligheten?

Du skal søke på denne stillingen fordi du vil jobbe i Norges ledende selskap innen kontoreiendom, med kompetente medarbeidere og en unik prosjektportefølje, der du ønsker å utgjøre en forskjell når det kommer til å sikre at vi leverer lønnsomme prosjekter. Du kjenner deg igjen i våre verdier og drives av å levere robust arbeid innen prosjektinvesteringer, analyse og modellering som sikrer at Entra igangsetter de riktige prosjektene. Du verdsetter muligheten Entra byr på ift bred intern fagkompetanse og med synlige prosjekter i et selskap med:

 • Solid økonomi
 • Høy fagkompetanse – i Entra har vi spesialister i hele verdikjeden fra utvikling av eiendom, prosjektgjennomføring og forvaltning av bygg
 • Et miljøledende selskap med godt omdømme
 • Gode interne utviklingsmuligheter
 • Gode betingelser og ansattgoder