Senioranalytiker/analytiker

Senioranalytiker/analytiker

Arbeidsgiver: Entra

Stillingstittel: Senioranalytiker/analytiker

Søknadsfrist: 08.01.2023


Spørsmål om stillingen?


Senioranalytiker/analytiker

Vil du jobbe med investeringsanalyse av næringseiendom?

Med fokus på bærekraft og helhetlig byutvikling tør vi påstå at Entra skiller seg ut og bidrar positivt til områdene i nærheten av våre eiendommer. Vi ønsker å gjøre hverdagen til våre leietakere så forutsigbar og fleksibel som mulig, samtidig som vi tar vare på våre omgivelser og leverer lønnsomme prosjekter.

Vil du bli en del av en avdeling og et selskap med solid faglig styrke, gjennomføringskraft og unik kompetanse innen prosjektutvikling og prosjektgjennomføring?

Vi søker nå en teamorientert og faglig sterk analytiker. Du vil bidra med viktig beslutningsstøtte i utviklings- og gjennomføringsprosjekter, lønnsomhetsvurderinger og løpende økonomisk oppfølging av prosjektene.

Stillingen tilhører Entras virksomhetsområdet for Prosjektutvikling og rapporterer til Leder investeringsanalyse og prosjektoppfølging.

Ansvarsområder:

Du kommer til å jobbe med investeringsanalyse for flere av våre utviklingsprosjekter og ifm prosjekter i gjennomføringsfase, både nybyggsprosjekter og rehabiliteringsprosjekter. Du vil regne på lønnsomheten ved ulike alternative prosjektstrategier som vurderes når en eiendom nærmer seg prosjekt. Dette gir mulighet til tverrfaglig samarbeid med flere av Entras virksomhetsområder og spisskompetanse på prosjektering, prosjektgjennomføring, eiendomsutvikling og analyse. I stillingen kan du ellers forvente:

 • Ansvarlig for business case og underlag i forbindelse med prosjektinvesteringer og investeringsbeslutninger
 • Regne på lønnsomheten i alternativer som skal vurderes for ulike grep i prosjekteiendommer
 • Bidra til å sikre lønnsomhet i prosjektporteføljen og foreta løpende økonomisk oppfølging av pågående prosjekter
 • Bidra i utviklingen av selskapets finansielle modell for vurdering av prosjektinvesteringer
 • Ansvarlig for innhenting og analyse av erfaringstall ( benchmarking )
 • Noe ad hoc analyse- og prosjektarbeid, samt noen rapporteringsoppgaver må påregnes

Bakgrunn, ferdigheter og erfaring:

Du bør først og fremst ha med deg kunnskap og erfaring som er relevant for ansvarsområdene, men må ikke «sjekke av» alle boksene. Vi tror du har noe lignende som:

 • Utdannelse som siviløkonom eller industriell økonom med spesialisering i finans eller lignende utdanningsretninger.
 • 4-7 år erfaring fra finans, investering, rådgivningsmiljøer ( management consulting ) og/eller eiendomsutvikling
 • Svært gode kunnskaper i Excel, erfaring med utvikling av analyse-/rapporteringsmodeller i Excel og gjerne kjennskap til VBA

Vi tror også at du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen:

 • Samarbeidsorientert og relasjonsbygger, som gjerne liker å utfordre
 • God kommersiell forståelse
 • Evner å kommunisere dine analyser klart og tydelig
 • Nysgjerrig og detaljorientert på finansielle modeller
 • Evner å ta selvstendige beslutninger innen ditt fagområde
 • Deler kunnskap med kollegaer
 • Liker et høyt tempo og dynamisk miljø
 • Våre verdier: Ett lag, Ansvarlig, Nyskapende og Tett på

Hvorfor velge denne muligheten?

Du skal søke på denne stillingen fordi du vil jobbe i Norges ledende selskap innen kontoreiendom, med kompetente medarbeidere og en unik prosjektportefølje.  Du kjenner deg igjen i våre verdier og drives av å levere robust arbeid innen prosjektinvesteringer, analyse og modellering som sikrer at Entra igangsetter de riktige prosjektene. Du verdsetter muligheten Entra byr på ift bred intern fagkompetanse og med synlige prosjekter i et selskap med:

 • Solid økonomi
 • Høy fagkompetanse – i Entra har vi spesialister i hele verdikjeden fra utvikling av eiendom, prosjektgjennomføring og forvaltning av bygg
 • Et miljøledende selskap med godt omdømme
 • Gode interne utviklingsmuligheter
 • Gode betingelser og ansattgoder

Ved spørsmål til stillingen eller rekrutteringsprosessen kan du kontakte HR Business Partner Mats Aarflot Berg på e-post mkbe@entra.no.

Om arbeidsgiveren

Entra ASA er Norges ledende børsnoterte eiendomsselskap. Selskapet utvikler, leier ut og forvalter attraktive, sentralt lokaliserte og miljøledende lokaler. Entra har som målsetning å være miljøledende i bransjen og bidra til å redusere bransjens miljøbelastning. Selskapet eier og forvalter cirka 1,6 millioner kvadratmeter, fordelt på cirka 107 bygg. For mer informasjon, se www.entra.no