Senior Prosjektutvikler

Senior Prosjektutvikler

Arbeidsgiver: NEPTUNE Properties, Vika

Stillingstittel: Senior Prosjektutvikler

Søknadsfrist:


Spørsmål om stillingen?

  • Utviklingsdirektør Geir Inge Juriks – 950 51 389


Senior Prosjektutvikler

Vil du utvikle de beste boligprosjektene?

Ansvarsområder:
• Identifisere og vurdere interessante tomter og tomteområder.
• Sikre råderett til grunn gjennom kjøp, opsjon, etc.
• Ansvarlig for prosjektutforming og offentlig planprosess frem til godkjent detaljregulering.
• Ansvarlig for rammesøknadsprosessen og klargjøring av prosjektet for salgsstart.
• Være med å videreutvikle selskapets styrings- og koordineringsrutiner.
• Bygge tillit og godt renommé hos samarbeidspartnere, nabolag, politikere og alle andre vi er avhengige av i vårt daglige virke.Kvalifikasjoner:
• Relevant erfaring fra eiendoms- og boligutvikling.
• God kjennskap til utviklings- og reguleringsprosesser i Osloområdet.
• Erfaring som byggherre, rådgiver eller fra offentlig forvaltning.
Personlige egenskaper:
• Resultatorientert med stor gjennomføringsevne.
• Relasjonsbyggende egenskaper og evne til å skape tillit.
• Kreativ og analytisk.
• Systematisk og strukturert.Vi kan tilby:
• En utfordrende og spennende stilling hos en av Oslos ledende boligutviklere
• Et dynamisk og hyggelig arbeidsmiljø
• Konkurransedyktige betingelser
• Kontorer sentralt i Vika, OsloStillingen rapporterer til selskapets utviklingsdirektør.

Om arbeidsgiveren

Neptune Properties AS er en ambisiøs boligutbygger i Osloområdet. Siden 2007 har vi utviklet og solgt ca. 1200 boliger til en samlet verdi av 7 milliarder kroner. Vår ambisjon er å være Oslos ledende boligutvikler, og vi søker en fremoverlent Prosjektutvikler som skal bidra til at vi når dette målet.

I dag har vi rundt 20 prosjekter med omtrent 1700 boliger under utvikling. Som senior Prosjektutvikler vil du få ansvar for en portefølje av større boligprosjekter i alle faser, fra kjøp av eiendom og frem til godkjent regulering, rammetillatelse og salgsstart. Stillingen inngår i selskapets tverrfaglige utviklingsavdeling på seks personer.

Neptune Properties har i rundt 20 ansatte med egen utviklings-, prosjektleder-, markeds- og økonomiavdeling. Alle bidrar til at selskapet holder en høy standard i de ulike prosjektfaser, fra kjøp av tomter og frem til overlevering av ferdig boligprosjekt til boligkjøper.

Gjennom å utvikle attraktivt beliggende eiendommer til gode boliger og boområder setter vi et fotavtrykk i byen. Neptune Properties har derfor et stort ansvar og fokus på arkitektur og estetiske kvaliteter i sine prosjekter.

Neptune Properties – vi bygger på gode idéer!