Seksjonssjef Tidligfase, kunst og kulturminne i Oslo

Seksjonssjef Tidligfase, kunst og kulturminne i Oslo

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: Seksjonssjef Tidligfase, kunst og kulturminne

Søknadsfrist: 10.11.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Leif Johnny Johannessen
Stillingstittel: Underavdeling for plan og prosjekt
Telefon: 915 55 072


Seksjonssjef Tidligfase, kunst og kulturminne i Oslo

Vi søker nå etter seksjonsleder for Tidligfase, kunst og kulturminne.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med ca. 240 ansatte og fem underavdelinger: Campusdrift, Campusservice, Campusutvikling, Livsvitenskapsbygget mottaksprosjekt og Forvaltning og virksomhetsstøtte.

Underavdeling for Campusutvikling ledes av underdirektør og består av tre seksjoner. Under avdelingen er samlet ansvarlig for å utvikle og opprettholde verdi og funksjonalitet til eiendom og anlegg i henhold til ambisjonene i UiOs masterplan for eiendom. Enheten koordinerer og prioriterer strategiske brukerbehov og planlegger og gjennomfører tiltak på egen portefølje for å sikre løpende tilpasning til virksomhetens behov innenfor vedtatte budsjetter. Campusutvikling er videre ansvarlig for oppfølging av større statlige byggeprosjekter i både utrednings- og gjennomføringsfasen. Enheten skal understøtte hele Eiendomsavdelingen med rådgivning innen teknikk, kvalitet og miljø.

Underavdelingen er også ansvarlig for kunst- og kulturminneforvaltning, og overordnete retningslinjer innenfor blant annet gjenbruk av møbler, universell utforming, navnsetting og skiltforvaltning.

Seksjon for Tidligfase, kunst og kulturminne arbeider med fysisk arealplanlegging og kulturminneforvaltning og har også ansvar for ivaretakelse av universitetets kunstsamling. Enheten utarbeider og bestiller utredninger og skisseprosjekter av innmeldte brukerbehov og har ansvaret for koordinering mot antikvariske myndigheter. Seksjonen arbeider også med utarbeidelse og oppfølging av overordnede planer for UiO, eksempelvis forvaltningsplaner, masterplan for UiOs eiendommer og regulerings- og arealplaner. Seksjonen har ansvar for brukerkoordinering/prosjektledelse på vegne av UiO i byggeprosjekter gjennomført av eksterne byggherrer som Statsbygg og Sykehusbygg. Enheten er ansvarlig for overordnede retningslinjer innenfor blant annet gjenbruk av møbler, universell utforming navnsetting og skiltforvaltning. Seksjonen har i dag ti ansatte. Seksjonssjefen er en del av ledergruppen for Campusutvikling.

Arbeidsoppgaver

Seksjonssjefen er en del av ledergruppen for Campusutvikling.

 • har ansvar for utvikling, virksomhetsplanlegging, økonomi, personal og innkjøp innenfor egen seksjon
 • lede og motivere egne ansatte
 • Iverksette nødvendige korrektive tiltak ved avvik innenfor tid, kost eller kvalitet
 • lede utredninger, skisse- og forprosjekter knyttet til innmeldte strategiske brukerbehov
 • medvirkning til EAs porteføljestyring og prosjektprioritering

Kvalifiksjonskrav

 • Det kreves relevant utdanning på fortrinnsvis masternivå alternativt og minimum bachelornivå fra universitet eller høyskole innen relevante fagfelt. Realkompetanse med særskilt relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere noe for utdanningskravet.
 • Det kreves variert faglig praksis/erfaring fra prosjektledelse innen eiendoms- og byggebransjen.
 • Du må ha god rolle- og organisasjonsforståelse, gjerne fra universitets- og forskningsmiljøer.
 • Det kreves kjennskap til statens prosjektmodell og erfaring med utredninger og alternativvurderinger.
 • Det kreves erfaring fra byggeprosesser i vernede bygg.
 • Erfaring med brukerkoordinering vil bli vektlagt.
 • Det kreves erfaring med budsjettering, økonomi- og virksomhetsoppfølging og rapportering.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er et krav.
 • Det kreves relevant ledererfaring med personalansvar.

Personlige egenskaper

Vi søker en leder med beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. Du er systematisk og strukturert, ser helhet og konsekvenser av beslutninger, samtidig som du er fleksibel og løsningsorientert. Dine mellommenneskelige egenskapet tillegges stor vekt, hvor evnen til god kommunikasjon og samhandling med ulike miljøer er sentral for å lykkes.

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig, engasjert og godt fagmiljø
 • god mulighet for faglig og personlig utvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdsordninger
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • trening i arbeidstiden

Stillingen lønnes som seksjonssjef SKO 1211 i lønnsspenn kr 850.000 – 930.000 (ltr. 79 – 82). Lønn fastsettes etter individuell vurdering avhengig av erfaring og kompetanse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.