Seksjonssjef Prosjekt i Oslo

Seksjonssjef Prosjekt i Oslo

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: Seksjonssjef Prosjekt

Søknadsfrist: 09.11.2023


Spørsmål om stillingen?


Seksjonssjef Prosjekt i Oslo

Vi søker nå etter seksjonssjef for Prosjekt.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med ca. 240 ansatte og fem underavdelinger: Campusdrift, Campusservice, Campusutvikling, Livsvitenskapsbygget mottaksprosjekt og Forvaltning og virksomhetsstøtte.Underavdeling for Campusutvikling ledes av underdirektør og består av tre seksjoner. Under avdelingen er samlet ansvarlig for å utvikle og opprettholde verdi og funksjonalitet til eiendom og anlegg i henhold til ambisjonene i UiOs masterplan for eiendom. Enheten koordinerer og prioriterer strategiske brukerbehov og planlegger og gjennomfører tiltak på egen portefølje for å sikre løpende tilpasning til virksomhetens behov innenfor vedtatte budsjetter. Campusutvikling er videre ansvarlig for oppfølging av større statlige byggeprosjekter i både utrednings- og gjennomføringsfasen.

Enheten skal understøtte hele Eiendomsavdelingen med rådgivning innen teknikk, kvalitet og miljø. Underavdelingen er også ansvarlig for kunst- og kulturminneforvaltning, og overordnete retningslinjer innenfor blant annet gjenbruk av møbler, universell utforming, navnsetting og skiltforvaltning.

Seksjon for prosjekt arbeider med anskaffelse, planlegging og gjennomføring av universitetets bygge- og investeringsprosjekter. Enheten utfører prosjektledelse for både verdibevarende og brukerinitierte byggeprosjekter. Seksjonen sammenstiller og prioriterer strategiske brukerbehov fra fakulteter og andre enheter ved UiO.  Seksjonen har i dag åtte ansatte. I tillegg har seksjonen ansvar for innleide prosjektledere for større byggeprosjekter. Seksjonssjefen er en del av ledergruppen for Campusutvikling.

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for utvikling, virksomhetsplanlegging, økonomi, personal og innkjøp innenfor egen seksjon. Seksjonssjefen er en del av ledergruppen for Campusutvikling
 • lede og motivere egne ansatte
 • iverksette nødvendige korrektive tiltak ved avvik innenfor tid, kost eller kvalitet
 • prosjektledelse for prosjekter i egne bygg og anlegg, herunder brukerkoordinering, budsjettering, prosjekteringsledelse, anskaffelse, bygging, økonomioppfølging og rapportering
 • medvirkning til EAs porteføljestyring og prosjektprioritering

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant utdanning på fortrinnsvis masternivå alternativt og minimum bachelornivå fra universitet eller høyskole innen relevante fagfelt. Realkompetanse med særskilt relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere noe for utdanningskravet.
 • Det kreves variert faglig praksis/erfaring fra prosjektledelse innen eiendoms- og byggebransjen.
 • Du må ha god rolle- og organisasjonsforståelse, gjerne fra universitets- og forskningsmiljøer.
 • Det kreves erfaring fra planlegging, prosessledelse og prosjektledelse.
 • Det er en fordel med erfaring fra byggeprosesser i vernede bygg.
 • Erfaring med brukerkoordinering vil bli vektlagt.
 • Det kreves erfaring med budsjettering, økonomi- og virksomhetsoppfølging og rapportering.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er et krav.
 • Det kreves relevant ledererfaring med personalansvar.

Personlige egenskaper

Vi søker en leder med beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. Du er systematisk og strukturert, ser helhet og konsekvenser av beslutninger, samtidig som du er fleksibel og løsningsorientert. Dine mellommenneskelige egenskapet tillegges stor vekt, hvor evnen til god kommunikasjon og samhandling med ulike miljøer er sentral for å lykkes.

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig, engasjert og godt fagmiljø
 • god mulighet for faglig og personlig utvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdsordninger
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • trening i arbeidstiden

Stillingen lønnes som seksjonssjef SKO 1211 i lønnsspenn kr 850.000 – 930.000 (ltr. 79 – 82. Lønn fastsettes etter individuell vurdering avhengig av erfaring og kompetanse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål og attester,

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.