Seksjonssjef – eiendomsforvaltning

Seksjonssjef – eiendomsforvaltning

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: Seksjonssjef - eiendomsforvaltning

Søknadsfrist: 05.05.2021


Spørsmål om stillingen?

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med assisterende eiendomsdirektør Britt Amundsen Hoel på 913 68 921 eller rekrutteringskonsulent i Capus as Grete Andersen, tlf. 91 13 70 05


Seksjonssjef – eiendomsforvaltning

Om stillingen

Som seksjonssjef for eiendomsforvaltning er du ansvarlig for Eiendomsavdelingens (EA) dialog med våre interne og eksterne leietakere. Vi leter etter deg som trives med å være i løpende kontakt med våre leietakere, møte dem ute i sine lokaler og være deres talsperson innad i EA. Du tar gjerne kontakt med kollegaer i andre seksjoner i EA for å koordinere og løse leietakernes behov. Vi i EA er opptatt av god ledelse, og at du vil videreutvikle deg som leder sammen med oss.

Forvaltningsseksjonen består av sju medarbeidere, inkludert leder, og du blir dermed en del av et team med gode kollegaer og høy kompetanse. Stillingen rapporterer til assisterende eiendomsdirektør som leder Forvaltning og stab.

Du vil spille en sentral rolle i videreutvikling av universitetets campusutvikling og arealforvaltning som vil skje innenfor rammen av Masterplan for UiOs eiendommer. Vi tar sikte på å utnytte våre egne arealer effektivt for å ivareta UiOs faglige satsninger og redusere innleiekostnader. Det er derfor viktig at du er interessert i UiOs strategi og samfunnsoppdrag. Som del av dette arbeidet vil du arbeide med analyser og optimalisering av arealbruk og utvikling av arealer for nye arbeidsformer sammen med andre seksjoner i EA. Du er ansvarlig for internhusleieordningen og dermed for størstedelen av EAs inntekter. Denne skal evalueres høsten 2021. EA er i ferd med å anskaffe nytt FDV-system, og du vil lede arbeidet med å ta dette i bruk i egen seksjon.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle egen seksjon og samarbeidet med andre enheter i EA
 • Skape gode dialoger med EAs interne leietakere (fakulteter, museer, universitetsbibliotek)
 • Delta i implementeringen av UiOs Masterplan for eiendom
 • Videreutvikle seksjonens arbeidsprosesser og bruk av digitale verktøy
 • Være rådgiver for EAs ledergruppe i saker innenfor eiendomsforvaltningsområdet og bidra til god saksbehandling av slike saker
 • Følge opp inntekter og kostnader knyttet til interne og eksterne leieforhold

Kvalifikasjonskrav 

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høyskole minimum på bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller erstatte utdanningskravet
 • Det kreves relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra stor og kompleks organisasjon
 • Det kreves relevant erfaring fra eiendomsbransjen
 • Det forutsettes god digital kompetanse, erfaring fra bruk av FDV-systemer er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.
 • Erfaring med budsjettering og økonomioppfølging vil bli tillagt vekt
 • Erfaring fra offentlig sektor er en fordel

Personlige egenskaper

Vi søker en utviklings- og løsningsorientert leder som tar eierskap til ansvarsområdet. Du er teamorientert, serviceinnstilt og fremmer samarbeid på tvers, samtidig som du er tydelig og med høy integritet. Du har god gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø i moderne lokaler sentralt på Blindern
 • Stillingen lønnes i SKO 1211 Seksjonssjef i lønnsspenn kr. 768 500 – 864 100 (ltr. 78-82), avhengig av kompetanse og erfaring
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev m/CV
 • Vitnemål og attester

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.