Saksbehandler – vikariat – Byggesak

Saksbehandler – vikariat – Byggesak

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Saksbehandler - vikariat - Byggesak

Søknadsfrist: 29.10.2018


Spørsmål om stillingen?

Fung  bygningssjef Kauko Leskinen, 67 50 44 69


Saksbehandler – vikariat – Byggesak

Vil du bidra til at samfunnsutviklingen foregår i henhold til lover og regler? Vi har ledig vikariat som saksbehandler ulovlighetsoppfølging, oppstart så raskt som mulig.

Bærum kommune er i sterk utvikling med urbanisering, transformasjon og fortetting i knutepunkt og langs banetraséer, samtidig som det pågår store prosjekter innen bane og vei. «Mangfoldig, grønn og urban» er føringer for vårt arbeid med byutvikling, regulering og byggesaksbehandling. Høyere tetthet stiller krav til styring av kvalitet og helhet. Vår klimastrategi og samarbeid med FutureBuilt sikter mot ambisiøse arkitektur- og miljøløsninger.

Vi er stolte av våre tjenester og søker stadig mot forbedring og utvikling av arbeidsprosesser og produkter. Vi legger vekt på tverrfaglig tilnærming, samarbeid og deling.

Stillingen er i avdeling byggesak som har 30 motiverte og kompetente medarbeidere. Byggesak har ansvar for innsendte byggesaker, tilsyn og ulovlighetsoppfølging, samt service og veiledning gjennom vårt kundesenter. Medarbeiderne jobber i team.

Byggesak inngår i plan- og bygningstjenesten sammen med avdelingene for områdeutvikling, byggesak, geodata og miljø- og planadministrasjon. Vi er til sammen 95 medarbeidere og holder til sentralt i Sandvika med kort vei til et godt kollektivtilbud, handel og tjenester mm.

Arbeidsoppgaver

• Ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven. Vi er delt inn i team, men saksbehandlerne jobber selvstendig og fatter egne vedtak.
• Gjennomføre befaring, kartlegge ulovligheter.
• Kommunisere skriftlig og muntlig med kunder og andre virksomheter
• Informere og veilede brukere i vårt kundesenter
• Bidra til forbedringsarbeid
• Delta ved behov på formøter i planutvalget og møter i avdelingens arkitekturpanel

Kvalifikasjoner

• Utdanning på masternivå innen juridiske fag
• Innsikt i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og kjennskap til offentlig forvaltning
• Relevant praksis vil bli tillagt vekt
• Meget god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne (norsk)
• God forståelse for myndighetsrollen
• Dokumentert lang og relevant praksis og erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning

Utdanningsretning

  • Juridiske fag

Utdanningsnivå

  • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

• Målrettet, strukturert, effektiv og leveringsdyktig
• Evne til å arbeide både selvstendig og i team
• Tålmodighet og toleranse for stress
• Positiv og omgjengelig
Egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

• Faglig utfordrende og interessante oppgaver
• Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
• Mulighet for faglig utvikling
• Tilgang på elbil og elsykkel i jobb
• Kompetanseutviklingsstipend
• Offentlig tjenestepensjonsordning
• Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland

Annet
• Vitnemål og attester tas med på intervju.
• Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
• Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentleglova §25).