Saksbehandler – tilsyn – Byggesak

Saksbehandler – tilsyn – Byggesak

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Saksbehandler - tilsyn - Byggesak

Søknadsfrist: 29.10.2018


Spørsmål om stillingen?

Fungerende bygningssjef Kauko Leskinen, 67 50 44 69

Senioringeniør Aud-Karin Frøystein, 67 50 40 77


Saksbehandler – tilsyn – Byggesak

Vil du bidra til samfunnsutviklingen og sikre gode og trygge bygg i Bærum? Vi har ledig stilling som saksbehandler tilsyn, oppstart så raskt som mulig.

Bærum kommune er i sterk utvikling med urbanisering, transformasjon og fortetting i knutepunkt og langs banetraséer, samtidig som det pågår store prosjekter innen bane og vei. «Mangfoldig, grønn og urban» er føringer for vårt arbeid med byutvikling, regulering og byggesaksbehandling. Høyere tetthet stiller krav til styring av kvalitet og helhet. Vår klimastrategi og samarbeid med FutureBuilt sikter mot ambisiøse arkitektur- og miljøløsninger.

Vi er stolte av våre tjenester og søker stadig mot forbedring og utvikling av arbeidsprosesser og produkter. Vi legger vekt på tverrfaglig tilnærming, samarbeid og deling.

Stillingen er i avdeling byggesak som inngår i plan- og bygningstjenesten sammen med avdelingene for områdeutvikling, regulering, geodata og miljø- og planadministrasjon. Vi har et av landets fremste plan- og byggesaksmiljøer med til sammen 95 medarbeidere og holder til sentralt i Sandvika med kort vei til et godt kollektivtilbud, handel og tjenester mm.

Bygningssjefen i Bærum kommune leder et interkommunalt tilsynskontor som leverer tjenester til 5 kommuner. Byggetilsynet har som oppgave å følge opp at byggeaktivitetene er i samsvar med lov- og regelverk og gitte tillatelser. Vi jobber i team når vi er ute på befaring eller tilsyn, og arbeidsmiljøet er godt og fullt med engasjement for fagområdet.

Arbeidsoppgaver

• Gjennomføre tilsyn med byggetiltak i tett samarbeid med bygningssjefene
• Følge opp ulovlige byggetiltak med sanksjoner og andre aktuelle virkemidler
• Bidra til utvikling av gode arbeidsprosesser, metoder og rutiner
• Faglig veiledning internt og eksternt

Kvalifikasjoner

• Utdanning på bachelornivå innen bygg og anlegg og juridiske fag. Det er ønskelig med utdanning på masternivå
• Innsikt i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og særlig bestemmelser om ansvar, kvalitetssikring og kontroll
• Relevant arbeidserfaring blir tillagt vekt
• God forståelse for myndighetsrollen
• God muntlig og skriftlig formidlingsevne (norsk) og erfaring fra møteledelse

Utdanningsretning

  • Bygg og anlegg
  • Juridiske fag

Utdanningsnivå

  • Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad
  • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

• Målrettet, strukturert, effektiv og leveringsdyktig
• Gode formidlingsevner og erfaring med muntlig presentasjon
• Evne til å arbeide både selvstendig og i team
• Evne til å mestre stress, positiv og tilpasningsdyktig
• Kundeorientert og omgjengelig
• Evne til å se muligheter og ta initiativ til forbedringer
Egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

• Faglig utfordrende og interessante oppgaver
• Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
• Mulighet for faglig utvikling
• Tilgang på elbil og elsykkel i jobb
• Kompetanseutviklingsstipend
• Offentlig tjenestepensjonsordning
• Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland

Annet
• Vitnemål og attester tas med på intervju.
• Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
• Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentleglova §25).