Regnskapssjef OBOS-banken

Regnskapssjef OBOS-banken

Arbeidsgiver: OBOS

Stillingstittel: Regnskapssjef OBOS-banken

Søknadsfrist: 12.02.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Tore Weldingh


Regnskapssjef OBOS-banken

Er du OBOS-bankens nye regnskapssjef? Vi leter etter ny regnskapssjef som skal ha det faglige og operative ansvaret for regnskap i bankkonsernet OBOS-banken.

Om rollen

Som regnskapssjef i OBOS-banken vil du ha et overordnet fagansvar for regnskapsfunksjonen, herunder avleggelse av regnskap, finansiell rapportering og ansvar for skatt og avgift. Regnskapsfunksjonen forestår også en andel av den regulatoriske rapporteringen. Stillingen er operativ og utførende av karakter, og har ansvar for et effektivt samarbeid med revisor. Banken benytter regnskapssystemet BGL fra TietoEvry i kombinasjon med OBOS-konsernets Dynamics. Stillingen har bred kontaktflate i banken og konsernet forøvrig.

Stillingen rapporterer til CFO i OBOS-banken, og vil inngå i en avdeling med totalt 8 medarbeidere, inkl ansvarlig for OBOS Eiendomsmeglere AS. I tillegg til tre på regnskap består avdelingen av ressurser som jobber med analyse, innsikt, likviditetsforvaltning og funding.

Dette er en spennende mulighet med krevende utfordringer for rette person som vil utvikle seg både faglig og personlig.

Vi er et kompetent fagteam med høy trivselsfaktor som jobber godt sammen, og deler på og roterer på oppgaver.

Om OBOS-banken

OBOS-banken har drøyt 50 milliarder kroner utlån til privatpersoner og boligselskaper. Bankens obligasjoner er notert på ABM, og virksomheten er regulert av Finanstilsynet. Bankens strategiske grunnlag er å være en ledende bank for finansiering av OBOS-boliger og boligselskaper. Banken har et enkelt banktilbud som gjør oss foretrukket som hovedbank for OBOS-medlemmer og boligselskaper.

Banken ble stiftet 22. mai 2013, mens spare- og utlånsvirksomheten har røtter tilbake til 1929. OBOS Boligkreditt ble etablert som datterselskap av OBOS-banken i 2016, og utsteder obligasjoner med fortrinnsrett. OBOS-banken er 100 prosent eiet av OBOS BBL. Produktspekteret dekker alle ordinære bankprodukter som lån, kreditter, betalingsformidling, kort, innskudd og andre spareprodukter. OBOS-banken er registrert og hjemmehørende i Norge. Banken har forretnings- og besøksadresse på Hammersborg torg 1, 0129 Oslo.

Dine kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse innen økonomi/revisjon
 • Operativ erfaring fra regnskap, revisjon eller tilsvarende roller
 • Helst erfaring fra bank- eller forsikringsbransjen, men dette er ingen forutsetning
 • Erfaring med og kunnskap om IFRS
 • Kommuniserer godt og bygger lett relasjoner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med følgende fagområder, verktøy og prosesser er en fordel: BGL, Dynamics, Cognos, IFRS, FINREP, ORBOF

Dine personlige egenskaper:

 • Strukturert og nøyaktig
 • Tar ansvar og har høy arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig
 • Lærevillig
 • Initiativrik og godt humør

Om arbeidsgiveren

OBOS er en av de største boligbyggerne i Norge og Sverige, og er den største i Norge. Vi eies av våre over 535 000 medlemmer, og overskuddet beholdes i virksomheten og benyttes til å oppfylle formålet, som er å tilby medlemmene bolig. Helt siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

OBOS har over 2700 ansatte og driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig. Vi har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsforvaltning, rådgivning, digitale tjenester, bankvirksomhet, eiendomsmegling, næringseiendom, samt aksjeinvesteringer innenfor sektorene bygg, eiendom og anlegg. OBOS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn. Medlemmene har besluttet at inntil 10 prosent av overskuddet etter skatt skal benyttes til samfunnsnyttige tiltak. Hovedkontoret er i Oslo.