Regnskapscontroller

Regnskapscontroller

Arbeidsgiver: Bane NOR Eiendom

Stillingstittel: Regnskapscontroller

Søknadsfrist: 29.10.2019


Spørsmål om stillingen?

 • Leder Regnskapsrapportering Eiendom Arne Solhusløkk – 917 83 2814


Regnskapscontroller

Bane NOR Eiendom er en egen divisjon og et aksjeselskap i Bane NOR. Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge, og er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Bane NOR Eiendom forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsvirksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR.Regnskap Eiendom i Bane NOR søker nå en medarbeider som får en sentral rolle i regnskapsavdelingen på Oslokontoret. Du blir en del av Virksomhetsstyring i Bane NOR, men vil jobbe med regnskap og controlling i Eiendom.  Du blir en del av et team på 7 personer i avdelingen. Du vil også jobbe tett mot andre økonomimiljøer i Bane NOR og resten av eiendomsdivisjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for en portefølje av selskaper/AS’er, fra saldobalanse til årsregnskap/ligningspapirer
 • Utarbeidelse av selvangivelser og årsoppgjør
 • Bistå med utarbeidelse av styredokumenter, og rutinen rundt den prosessen
 • Månedlig og kvartalsvis rapportering, noe ekstra i forbindelse med årsoppgjøret
 • Avstemminger av regnskapskonti
 • Revisorkontakt
 • Ansvar for avsluttede prosjekter og oppfølging av mva/justeringsreglene i 10 år
 • Vedlikeholde regnskapssystemer og koblinger mellom de ulike systemene, vi har mange automatiske prosesser som må vedlikeholdes og utvikles

Kvalifikasjoner

 • Vi ser etter deg med noen års relevant erfaring, gjerne fra eiendomsbransjen og utdanning innen økonomi/revisjon. Du bør ha erfaring med å lage årsregnskap og ligningspapirer
 • God regnskapsforståelse og kunnskap om skatt og moms er en fordel
 • Interesse for å videreutvikle allerede gode IT-løsninger mellom regnskapsrapportering og årsoppgjørsystemene
 • Det er en fordel med kjennskap til Axapta og Cantor

Personlige egenskaper

 • Du må ha gode samarbeidsevner og samtidig kunne jobbe selvstendig med faglige utfordringer
 • Du bør være nysgjerrig og tenke forbedring i prosesser og måten vi jobber på som avdeling
 • Det er viktig at du er strukturert og evner å sluttføre oppgaver som er igangsatt
 • I perioder er det viktig at du har mulighet til å stå på ekstra for å fullføre oppgaver

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med gode karrieremuligheter
 • En sentral rolle hos en samfunnsnyttig og bærekraftig aktør
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Mulighet for årsbillett på Vy sine tog
 • Vi har nylig flyttet inn i et topp moderne hovedkontor (BREEAM-NOR Excellent) i gangavstand fra Oslo S
 • Sykkelparkering i sykkelgarasje og treningsarealer med garderober
 • Et aktivt idrettslag i regi av Bane NOR

Bane NOR samarbeider med ekstern leverandør om bakgrunnssjekk og kredittsjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.