Rådgiver systemer og forvaltning

Rådgiver systemer og forvaltning

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: Rådgiver systemer og forvaltning

Søknadsfrist: 13.10.2019


Spørsmål om stillingen?

 • ass. eiendomsdirektør Britt Amundsen Hoel på 913 68 921.


Rådgiver systemer og forvaltning

Om stillingenRådgiver – systemer og prosesser i eiendomsforvaltningUniversitetet i Oslo har høye ambisjoner på digitaliseringsområdet. Eiendomsavdelingen (EA) har vedtatt en digitaliseringsstrategi med tre fokusområder for digitalisering av eiendomsmassen; bygningsadministrasjonssystemer (BAS), digitalisering av arbeidsprosesser og moderne bruk av digitale verktøy både i intern og ekstern kommunikasjon.

Som rådgiver i Eiendomsavdelingen vil du arbeide med kontinuerlig forbedring og effektivisering av forvaltningsprosessene og rutinene for eiendomsforvaltning og digitalisering av disse gjennom samarbeid med andre enheter. Du vil være prosess- og dataeier og være ansvarlig for å videreutvikle bruken av digitale verktøy i forvaltningsarbeidet både arealforvaltningssystem, FDV-system og andre verktøy.  Du vil bidra med din digitale og eiendomsfaglige kompetanse inn i konkrete prosjekter slik som valg og implementering av nytt FDV-system med tilhørende arbeidsprosesser. Du vil samarbeide tett både med våre eiendomsforvaltere, applikasjonsforvalter og digitaliseringsrådgiver.

Forvaltningsseksjonen består av ni medarbeidere, inkludert leder, og du blir dermed en del av et team med gode kollegaer og høy kompetanse. Stillingen rapporterer til forvaltningssjef.

 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i implementering av EAs digitaliseringsstrategi
 • Videreutvikle Forvaltningsseksjonens systemer og prosesser i tråd med strategiene
 • Pådriver for digitalisering av prosesser knyttet til eiendomsforvaltning
 • Delta i ajourhold av bygningsmodellene i systemene
 • Planlegging og gjennomføring av opplæring
 • Oppfølging av leverandører

Kvalifikasjonskrav 

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole minimum på bachelornivå
 • Det kreves erfaring fra eiendomsvirksomhet og høy kompetanse på/erfaring som superbruker på FDV-systemer og/eller arealforvaltningssystem
 • Det kreves erfaring fra/god kunnskap om forbedringsarbeid, effektivisering og digitalisering av prosesser
 • Det legges vekt på erfaring med å omsette tekniske løsninger til effektive prosesser
 • Erfaring fra både offentlig og privat sektor er en fordel
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaperVi søker deg som alltid er på jakt etter hvordan en prosess kan bli enklere og bedre. Du er strukturert, driver frem endringer og evner å utvikle, forenkle og forbedre komplekse prosesser. Det er viktig at du involverer og kommuniserer godt, samtidig som du har høy integritet. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø i moderne lokaler sentralt på Blindern
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1364 Seniorrådgiver i lønnsspenn fra 627.700 til 691.400 (ltr. 69 til 74), alternativt som 1434 Rådgiver med lønnsspenn fra 552.800 til 627.700 kr (ltr. 62 til 69) avhengig av kompetanse/erfaring
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger og muligheter for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på Send søknad .  Søknadsfrist: 13. oktober 2019

Andre opplysningerAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg ønsker UiO at medarbeiderne i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

UiO er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det før offentliggjøring, jfr. offentleglova § 25, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring.

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472.000 m2 egne og 115.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer; Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo legger føringene for den videre utviklingen av eiendomsmassen, sammen med miljø- og klimastrategien. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab