Rådgiver/ Spesialrådgiver

Rådgiver/ Spesialrådgiver

Arbeidsgiver: Bærum kommune Eiendom

Stillingstittel: Rådgiver/ Spesialrådgiver

Søknadsfrist: 18.06.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Camilla Bakken Torp
Stillingstittel: Avdelingsleder Bærekraft og installasjoner
Telefon: 950 63 567


Rådgiver/ Spesialrådgiver

Vil du være pådriver for at Bærum kommune Eiendom realiserer sine høye miljø og klima ambisjoner om en sirkulær fremtid?

Har du erfaring og kunnskap innen fagområdene bygg, miljø og klima og et ønske om å realisere noe?

Vi har en spennende mulighet for deg som ønsker å påvirke hvordan en stor organisasjon jobber med sirkulær økonomi.

Bærum kommune har en ambisiøs klimastrategi med mål om reduksjon av direkte og indirekte klimagassutslipp, være foregangskommune innen sirkulær økonomi og etablere Fornebu som nullutslippsområde. Kommunen er medlem av FutureBuilt og ZEN, har en samarbeidsavtale med NTNU og deltar aktivt i ulike nettverk og FoU-prosjekter.

Eiendom forvalter, drifter og utvikler Bærum kommunes eiendommer og skal investere 8 milliarder kroner de kommende årene, både i utvikling av nye prosjekter, og vedlikehold av vår totale eiendomsmasse på snart 1 000 000 m2. Eiendom skal de neste årene gjennomføre en rekke tiltak i klimastrategien innen alt fra energisparing, fornybar energi og smart styring, til etablering av løsninger for ombruk, avfallsreduksjon, lavutslippsmaterialvalg og utslippsfrie byggeplasser.

Eiendom Byggkompetanse og utvikling lyser nå ut et treårig engasjement som ombrukskoordinator og pådriver for å løfte sirkulær økonomi i våre bygg til et nytt nivå. Byggkompetanse og utvikling har ansvar for Eiendom sine klimatiltak og for rådgiving til de andre tjenestestedene. Hos oss vil du være en del av et sterkt fagmiljø hvor vi er opptatt av å dele kunnskap med hverandre. Vi har engasjerte og kunnskapsrike fagressurser innen bl.a. energi, miljø, VVS, automasjon, elektro, renovasjon og utomhus.

Arbeidsoppgaver

Du vil ha rollen som prosjektleder for klimatiltakets prosjekt Ombrukssystem og -logistikk og koordinator for ombruk mellom byggeprosjekter. Du vil samarbeide tett med de andre fagressursene i Byggkompetanse og utvikling, tjenestestedene i Eiendom, samt andre fagpersoner i og utenfor kommunen.

Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • Gjennomføre pilotprosjekt med etablering og idriftssettelse av ombrukshall, samt delta i driften av denne
 • Koordinere ombruksprosjekter og materialressurser til og fra prosjekter og ombrukshallen
 • Være en intern ombruksressurs inn i aktuelle bygge-, rehabilitering- og vedlikeholdsprosjekter
 • Sikre logistikkhåndteringen i en ombruksprosess
 • Tilrettelegge for og benytte digitale lagrings, salg- og formidlingsverktøy i en ombruksprosess
 • Formidling av ombrukstilbudet
 • Delta i tverrgående prosjekter og arbeid innad i kommunen
 • Samarbeide med det offentlige og private markedet
 • Deltagelse i relevante nettverk
 • Bidra til intern og ekstern kompetanseheving og opplæring

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, teknisk fagskole eller fagbrev innen bygg, miljø, klima eller bærekraft
 • Minimum 3 års erfaring fra fagrådgiving eller prosjektledelse/prosjektgjennomføring fra eiendomsaktør, rådgiverselskap, forskningsinstitusjon eller entreprenørvirksomhet

For å mestre oppgavene bør du ha følgende bakgrunn:

 • God kjennskap til byggtekniske forskrifter og reglement
 • Kjennskap til regelverk som omfatter ombruk
 • Kjennskap til nasjonale mål og krav om ombruk og sirkulær økonomi
 • Byggteknisk fagkompetanse for å vurdere tilstandsgrad og ombrukspotensiale
 • God tverrfaglig forståelse og evne til å se miljøkrav og løsninger i sammenheng med brukerbehov og andre tverrfaglige utfordringer
 • Fordel med kunnskap om, og erfaring med, ulike beregninger som LCA, LCC og/eller energiberegninger
 • Erfaring fra byggeprosjekter og utviklingsarbeid
 • Kjennskap til prosjektledelse og offentlige anskaffelser
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Selvstendig. Trives med å ha en pådriverrolle og igangsetter og gjennomfører aktiviteter på eget initiativ
 • Løsningsorientert. Søker nye perspektiver og ideer for å forbedre ytelse og stimulere til nytenkning
 • Helhetstenkende. Ser det store bildet og tar bredere hensyn i betraktning
 • Gjennomføringskraft. Tilpasser atferd raskt og effektivt for å nå mål, overvinne motgang, eller løse en utfordring
 • Tillitsskapende. Etablerer troverdighet; møter utfordringer på en overbevisende måte, og formidler energi i interaksjoner med andre
 • Strukturert. Legger systematiske planer for gjennomføring og dokumenterer arbeidet som er utført

Vi tilbyr

 • Være del av et sterkt fagmiljø med engasjerte kollegaer
 • Gode utviklingsmuligheter hos en av Norges største eiendomsvirksomheter
 • Fleksibel arbeidstidsordning med muligheter for hjemmekontor
 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Trenings- og kulturtilbud
 • Mobil
 • Tiltredelse snarest